8 april 2017

Helft inwoners Achtkarspelen groene energie van Biovergister Kootstertille

Vertegenwoordigers van de PvdA Achtkarspelen, Tietjerksteradeel en de provincie Fryslân hebben zich vrijdag 7 april in Goutum op de Dairy Campus voor laten lichten over de komst van een bio-vergister op de Westkern van Kootstertille. Kootstertille is gekozen als vestiging van deze energie-installatie omdat daar een aanleg voor het vervoer over water en weg kan worden gemaakt en omdat daar de levering van gas rechtstreeks op het gasnet kan worden aangesloten. In Goutum leidde directeur Piet van der Hoop het gezelschap rond en gaf uitleg over de werking van de daar opgestelde bio-vergister. De vergister die in Kootstertille wordt gebouwd krijgt, als het aan Piet van der Hoop ligt, een capaciteit van tien miljoen kubieke meters gas en daarmee kunnen op z’n minst 5000 woningen worden voorzien van biogas. Het bedrijf zal in Kootstertille werk opleveren aan 20 tot 25 mensen.

De vergister in Goutum werkt op afvalgras, slootafval, mest en groenafval. Wat na de vergisting overblijft is een meststof die zeer geschikt is voor de bemesting van gras- en bouwland. Twintig jaar experimenteren met het vergisten heeft de kinderziekten uit het proces gehaald en met nieuwe en moderne technieken is de stankoverlast van vroeger tot een minimum terug gebracht. Door de afvalstoffen die bij de vergisting worden gebruikt op te slaan in grote loodsen en door overdruk op de installatie te laten affakkelen is de geur tijdens het proces sterk verminderd waardoor van overlast geen sprake meer zal zijn, aldus Van der Hoop.

Gemeenten krijgen steeds meer te maken met overlast en opslag van grote hoeveelheden afval en de verwerking daarvan. Dat gaat nu nog met hoge kosten gepaard. Door alle groenafval aan te leveren bij een biovergister kunnen gemeenten heel veel besparen op de kosten.

PvdA fractievoorzitter Theun Nicolai liet weten niet aan de duurzaamheid van de bio-vergister te twijfelen en dat deze helemaal past in de duurzame gemeente die Achtkarspelen wil zijn. Tegelijkertijd gaf hij ook aan dat de inwoners van Kootstertille nauw bij de ontwikkelingen op de Westkern moeten worden betrokken. “Laat ze met de bus naar Goutum komen om het hele proces met eigen ogen te zien”, adviseerde deze.