Goed wonen.

Goede en betaalbare huizen voor ouderen, voor starters, voor iedereen die wil wonen in Achtkarspelen. Meer levensloopbestendige, gemakkelijk aan te passen woningen zodat mensen niet hoeven te verhuizen.