Alle mensen

Sjon Stellinga

Sjon Stellinga

Wethouder
Theun Nicolai

Theun Nicolai

Fractievoorzitter Werk en inkomen, sport en cultuur, algemene bestuurstaken en gemeenschappelijke regelingen.
Alie Ferwerda

Alie Ferwerda

voorzitter en kandidaat-raadslid

voorzitter afdeling en kandidaat-gemeenteraadslid
Wia Boonstra

Wia Boonstra

penningmeester

Bram Sikkema

Bram Sikkema

bestuurslid en kandidaat-raadslid

Hink Speulman

Hink Speulman

kandidaat raadslid, campagneleider gemeenteraadsverkiezingen 2018

Sonja Nicolai

Sonja Nicolai

kandidaat-raadslid

Sietie Haagsma

Sietie Haagsma

voormalig raadslid

Otto Veenstra

Otto Veenstra

kandidaat-raadslid

Anneke Bakker

Anneke Bakker

kandidaat-raadslid

Jaap Braams

Jaap Braams

Jan F. Kloosterman

Jan F. Kloosterman

secretaris

secretaris afdeling
Anne van der Heide

Anne van der Heide

bestuurslid en leden-administratie

Joop Bekkema

Joop Bekkema

lid afdelingsbestuur
Andries Hofstra

Andries Hofstra

Contactpersoon sociaal-maatschappelijk werk

Lutz Jacobi

Lutz Jacobi

voormalig lid Tweede Kamer
Anneke Jongejan

Anneke Jongejan

Voormalig lid afdelingsbestuur
Gerda Postma

Gerda Postma

Voormalig wethouder, Zorg, Welzijn en gezondheid, WMO, Participatiebudget, Minimabeleid, Schulddienstverlening en Financiën
Aafke Postma

Aafke Postma

webmaster, raadslid maart 2014 - juni 2016
Joop de Haan

Joop de Haan

voormalig lid schaduwfractie