Alle mensen

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Fractievoorzitter Werk en inkomen, sport en cultuur, algemene bestuurstaken en gemeenschappelijke regelingen.
Sjon Stellinga

Sjon Stellinga

Raadslid

Raadslid
Aafke Postma

Aafke Postma

Voorzitter afdelingsbestuur

Hink Speulman

Hink Speulman

Steunfractielid

Wia Boonstra

Wia Boonstra

penningmeester Afdeling Achtkarspelen

Joop Bekkema

Joop Bekkema

lid afdelingsbestuur

Sonja Nicolai

Sonja Nicolai

bestuurslid Afdeling Achtkarspelen

Bram Sikkema

Bram Sikkema

bestuurslid en kandidaat-raadslid

Alie Ferwerda

Alie Ferwerda

bestuurslid

bestuurslid en fractieopvolger
Andries Hofstra

Andries Hofstra

Contactpersoon sociaal-maatschappelijk werk

Otto Veenstra

Otto Veenstra

kandidaat-raadslid

Anneke Bakker

Anneke Bakker

kandidaat-raadslid

Jaap Braams

Jaap Braams

Voormalig raadslid

Anneke Jongejan

Anneke Jongejan

Voormalig lid afdelingsbestuur
Gerda Postma

Gerda Postma

Voormalig wethouder, Zorg, Welzijn en gezondheid, WMO, Participatiebudget, Minimabeleid, Schulddienstverlening en Financiën
Joop de Haan

Joop de Haan

voormalig lid schaduwfractie
Jan F. Kloosterman

Jan F. Kloosterman

Voormalig bestuurslid

Sietie Haagsma

Sietie Haagsma

voormalig raadslid

Lutz Jacobi

Lutz Jacobi

voormalig lid Tweede Kamer