Gerda Postma

Voormalig wethouder, Zorg, Welzijn en gezondheid, WMO, Participatiebudget, Minimabeleid, Schulddienstverlening en Financiën