Door Jaap Braams op 16 juli 2014

Welk dorp durft het aan.

Spreekbuis bijdrage Jaap Braams

Zomertijd, vakantie tijd. Nederland gaat op de zomer waakvlam.
Ook de politiek draait op een laag pitje. Bij uitstek de tijd om wat te dagdromen.
“I have a dream” om met Marten Luther King te spreken.
Niks mis met dromen, vooral niet wanneer zo’n droom gaat over ‘ wat zou het mooi zijn als dat gaat gebeuren’ ; aan zoiets kun je gaan werken. Een droom kan inspireren.
M.L. King zijn droom is ondertussen waarheid geworden.

Het coalitie program van PvdA , GBA en FNP bevat ook zoiets als een droom.
Citaat:
• Door een sterke Mienskip, die zelf (mede-) verantwoordelijkheid neemt voor de leefbaarheid, zullen ook kleine dorpen goed in staat zijn om leefbare dorpen te blijven.
• Betrokkenheid (en invloed) van de Mienskip bij hun eigen dorp vergroten

Ik denk hierbij aan eigen dorps bestuur, of dorps beheer.

“Minder gemeente meer dorp”
De gemeente op afstand, wel ondersteunend met een dorps coördinator en met kaders en budget. 12 dorpen die zo zelfstandig mogelijk eigen dorpse zaken regelen, straatnamen, groenbeheer, jeugdlocaties, dorpshuizen, sportvoorzieningen, om maar wat te noemen.

Meer betrokkenheid (invloed) van de Mienskip bij hun eigen dorp betekent simpel dat de gemeente zaken los moet laten.
Meer betrokkenheid en invloed komt er niet als de gemeente toch alles beslist, dan blijft frustratie over politiek die toch zijn eigen gang gaat.
Een dorp of mienskip die zelf al zijn dingen kan regelen heeft bijna geen gemeente nodig.

Als het Rijk de zorgtaken kan decentraliseren naar de gemeenten, dan kan de gemeente toch ook dorpsbestuur decentraliseren naar de dorpen.

Burgers aan de macht. Bewoners zetten gemeente buiten spel.

Een voorbeeld in Fryslân hiervan is Reduzum.
Ooit ging het slecht met Reduzum (krimp en verlies van voorzieningen), totdat bewoners zelf zaken gingen regelen. Dit bleek moeilijk, vooral omdat de gemeente Boarnsterhim dwarszat, hakken in het zand, bang om macht te verliezen.
Resultaten:
• Verbouw van de dorpsschool
• Energieprojecten.
• Een nieuwe woonwijk.
• Een jachthaven
• Eigen groenbeheer

Durk van Gorkum ( de voorzitter in 2005)
‘Het idee dat wij als bewoners zelf de touwtjes in handen konden nemen was natuurlijk een machtig gevoel. Natuurlijk heb je toestemming nodig van de gemeente, maar zij kunnen niet meer om ons heen.’
‘Het gemeenschapsgevoel is in veel Friese dorpen aanwezig. Het draait om keuzes maken. Wanneer betrek je de gemeente bij je plannen en als de gemeente weigert mee te werken, moet je het lef hebben om te zeggen dat je ermee doorgaat, desnoods zonder haar.’

‘Is het een droom’ ?
12 zeer zelfstandige dorpen?

Wat willen en kunnen de dorpen in Achtkarspelen zelf, als dorp, als sterke mienskip.

Met budget en steun van de gemeente en samen met de gemeente.

Wat durft de gemeente Achtkarspelen aan in loslaten, opbouwen en dorpen die kracht en ruimte te geven ( en budget) om meer zelf te regelen, om als sterke mienskip verantwoordelijkheid te kunnen nemen.