Door Theun Nicolai op 8 mei 2013

Vragen PvdA over Caparis en integriteit.

De fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Achtkarspelen stelt op 16 mei vragen over de betrokkenheid van mevrouw De Vreeze, echtgenote van de Caparis directeur, bij arbeidsbemiddeling Achtkarspelen.

Eind  2012 is een project gestart waarbij mensen in de kaartenbak van de afdeling Werk & Inkomen te Achtkarspelen werden bemiddeld voor de functie van gastvrouw in o.a. Het Suyderhus te Surhuisterveen. Uit genoemde kaartenbak werden circa 15 mensen geselecteerd voor de functie van gastvrouw.  Het project werd uitgevoerd door een drietal instanties, zijnde: Caparis als opleider en begeleider,  de Friese Wouden als toekomstig werkgever en de afdeling Werk & Inkomen als beleidsverantwoordelijke voor de kaartenbak. Uit mailcontact met de Friese Wouden is mij gebleken dat de samenwerking tussen de drie partijen naar tevredenheid verliep.

Partij Caparis besteedde zijn arbeid als begeleider en opleider uit aan mevr. Jantina de Vreeze-Bleijinga, directeur van detacheringbureau 2MC en vrouw van de heer Wilco de Vreeze , directeur van Caparis en zakelijk betrokken bij genoemd bureau. Daarom stelt de PvdA fractie de volgende vragen:

  1. Was het college op de hoogte van de rol van mevrouw De Vreeze bij genoemd project of kon het college daarvan op de hoogte zijn?
  2. Zo ja, had het college niet moeten vinden dat ter zake de grenzen van integer handelen van de zijde van Caparis werden overschreden?
  3. Zo ja, waarom heeft het college de rol cq. de arbeid van mevr. Jantina de Vreeze dan toch geaccepteerd?
Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai