Door Anneke Jongejan op 12 mei 2012

Trouwe leden gehuldigd!

Vrijdag 11 mei huldigde de PvdA Achtkarspelen in de Spitkeet in Harkema drie trouwe leden. Inmiddels begint het een traditie te worden dit te doen tijdens een feestelijke broodmaaltijd voor leden en genodigden.

Het eerste speldje – voor 50 jaar lidmaatschap – was voor Tineke Jongsma-Hiemstra uit Surhuisterveen. Zij werd in 1962 lid van de PvdA, ze was toen 16 jaar oud. “Het hoorde er bij ons bij”, verklaart ze haar vroege keuze voor de PvdA.” Mijn vader was ook lid en politiek was thuis belangrijk en vanzelfsprekend. Anders dan nu. Ik was niet een heel actief lid, maar meer op de achtergrond, dat ligt me beter.” Een gedenkwaardig jaar, dat 1962: de treinramp in Harmelen, de moord op John Kennedy, Bob Dylan zong Blowing in the wind en Anne Vondeling was de inspirerende leider van de PvdA. Nederland was in die jaren nog in opbouw na de Tweede Wereldoorlog, de woningnood was groot, de kansen voor mensen met een laag inkomen waren klein. Zorg was een familiezaak en de sociale wetgeving beperkt.

Voor 25-jarig lidmaatschap waren er speldjes voor Mattie Pama-Nicolai uit Kootstertille en Sjon Stellinga van Schiermonnikoog. Voor Mattie Pama was haar keuze voor de Pvda vooral ingegeven door de actieve vrouwenbeweging, die pleitte voor meer zeggenschap en meer werk voor vrouwen. Sjon Stellinga voelde zich bij de PvdA betrokken vanwege de solidariteit met mensen aan de onderkant van de samenleving, in Nederland maar ook elders in de wereld.

“Wat wiene ús mem en dy bliid mei de Dreessinten,” vertelde de oudste aanwezige, de 89-jarige Folkert Bruning uit Surhuisterveen. ‘Sa krigen se it noch goed!” De lastenverzwaringen uit Den Haag lijken op dit moment onevenredig zwaar die mensen te treffen die werkloos, chronisch ziek zijn of een uitkering hebben. De rasechte sociaaldemocraten is dat een doorn in het oog.

Anneke Jongejan

Anneke Jongejan

lid bezoekteam

Meer over Anneke Jongejan