Solidariteit helpt alle mensen!

17 mei 2019

Op 23 mei aanstaande zijn er verkiezingen voor het Europese Parlement. Voor veel mensen is Europa onbekend. Om meer te weten te komen wat het Europees Parlement voor ons kan betekenen gaan we daar de komende week naar op zoek. We hebben mensen die iets met Europa hebben en die iets met onze regio hebben gevraagd waarom Europa juist voor ons zo belangrijk is.

Tweede in onze serie is Ricardo Brouwer (27 jaar). Tegenwoordig woont hij in Gelderland maar het grootste deel van zijn leven woonde hij in onze regio. Al jong was hij politiek actief en nu nog steeds. Hij is onder andere bestuurslid van het PvdA Roze Netwerk. Wat betekent Europa voor ons en wat kan Europa betekenen voor LHBTI?

Opgegroeid in Buitenpost
Tegenwoordig woont Ricardo in het Gelderse Beuningen. Hij is opgegroeid in Achtkarspelen. “In Buitenpost woonde ik aan de Mejontsmastraat en later aan de Dr. Postmastraat. Onderwijs heb ik gevolgd aan De Lichtbron en het voortgezet onderwijs volgde ik aan het Lauwers College.”
In het dagelijks leven werkt hij als communicatieadviseur voor een regionaal opleidingencentrum in Nijmegen en daarnaast is hij actief voor de PvdA. Zo is hij algemeen bestuurslid van het PvdA Roze Netwerk, secretaris van de Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen, lid van de raadscommissie Samenleving in de gemeente Beuningen en binnenkort ook als communicatiemedewerker voor de Gelderse Statenfractie.
Dat actieve zat er al vroeg in: “Al jong werd ik actief in de jeugdraad van de gemeente welke werd georganiseerd door It Koartling. Later heb ik in It Koartling ook nog een aantal jaren als vrijwilliger diensten heb verricht.”

Wat heb je met Europa?
“Ik ben een Europeaan. Een van de kernwaarden van de sociaaldemocratie is solidariteit. In Europa is internationale solidariteit een groot goed. Met elkaar, voor elkaar. Economisch is de Unie hét antwoord op grootmachten als de Verenigde Staten, Rusland en China. Maar denk ook aan de bescherming van werktijden, gelijk loon voor gelijk werk en regels omtrent het werken met bijvoorbeeld kankerverwekkende stoffen. Of wat dacht je van subsidies voor regionale cultuur en natuur? Fryslân heeft ook veel te danken aan Europese samenwerking en ondersteuning.”

Je bent ook actief in het PvdA Roze Netwerk. Is Europa ook belangrijk voor LHBTI?
“LHBTI (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse) en Europa hebben veel met elkaar te maken. Op Europees niveau is de PvdA aangesloten bij de Party of European Socialists (PES). De PES is de enige Europese partij met een eigen LHBTI-netwerk: Rainbow Rose. Voor Rainbow Rose is de internationale solidariteit die ik noemde erg belangrijk: zo werken wij samen met onze zusterpartijen in bijvoorbeeld Roemenië om ons daar in te zetten voor LHBTI-rechten. Onze man in Europa, Frans Timmermans, is een uitgesproken feminist en LHBTI-activist en maakt zich met ons sterk voor betere LHBTI-rechten, en dus mensenrechten, in de Unie en daarbuiten. De fractie S&D Group, waar de PvdA deel vanuit maakt, zet zich in voor onze rechten. Dit resulteerde onder andere in de eerste Europese resolutie waarbij de rechten van intersekse personen versterkt worden.”

Waarom moeten we op 23 mei juist op de PvdA stemmen?
“Meer banen in Nederland. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk. Voor een Europa dat samenwerkt in plaats van verdeelt. Bonussen en banken aanpakken. Samen laten we banken weer werken voor de klant in plaats van voor de eigen winst. Samen kunnen we de zaken die niet goed gaan in Europa veranderen. Europa gaat om mensen, niet alleen om de markt. Doorgeslagen marktdenken pakken we aan. Mensen boven multinationals. Daar staat de PvdA voor. Daarnaast verleent de Europese Unie verschillende subsidies aan de gemeente Achtkarspelen; denk aan het Europees Sociaal Fonds om jongeren aan het werk te helpen, maar ook vijftigplussers, mensen met een uitkering of een arbeidsbeperking. Ook hierin maakt de PvdA het verschil: vanuit Europa direct ten goede aan de inwoner van Achtkarspelen.”