Door Alie Ferwerda op 20 april 2015

Seniorenmiddag over zorg.

Op woensdag 15 april jl. organiseerde het afdelingsbestuur van de PvdA een algemene seniorenmiddag in het Suyderhuis te Surhuisterveen. Er waren 15 belangstellenden die geïnformeerd werden over een aantal onderwerpen.

Als eerste spreekster informeerde wethouder Gerda Postma de aanwezigen over de stand van zaken met betrekking tot het zorgbeleid van de Gemeente Achtkarspelen. Zij gaf aan dat de doelstelling van transitie naar transformatie binnen Achtkarspelen in ontwikkeling is. De doelstelling is dat de burger meer de eigen verantwoordelijkheid neemt en krijgt en dat het dorpenteam tijdens de zogeheten keukentafelgesprekken de eigen kracht van de burger wil versterken. Tijdens de intake gesprekken wordt ook in kaart gebracht welke mensen in het netwerk van de aanvrager zitten en wie iets in de mantelzorg zou kunnen betekenen. Zo wordt alles rondom de aanvrager beter in beeld gebracht. Zo kan er zorg en hulp op maat geboden worden.

Als kritische noot wordt door een aanwezige opgemerkt dat het dorpenteam ook al heeft aangegeven dat wanneer uw zoon toch komt voor de tuin hij ook de was/het huishouden wel even kan doen, u krijgt verder geen extra hulp. Gerda Postma reageert door op te merken dat ze deze misstanden graag via de mail verneemt, dan kan ze de casus die niet goed loopt individueel onderzoeken.
In haar presentatie noemt Gerda nog dat de samenwerking met artsen en zorgaanbieders goed in ontwikkeling is maar dat er uiteraard zorgen zijn of alle burgers van Achtkarspelen wel in beeld zijn zodat ze de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.
Als afronding noemt ze dat de gemeente thans bezig is met het ontwikkelen van nieuw mantelzorg beleid. Ze hoopt dat deze nota nog voor de zomer gepresenteerd kan worden.

Als tweede spreekster informeert Thea Landzaat van KEARN de aanwezigen over mantelzorg en mantelzorgers. Mantelzorg is zorg welke geboden wordt door mensen uit de directe omgeving van de “hulpvrager” Deze is niet altijd vrijwillig en kan plotseling beginnen. Naar schatting zijn er thans 2.6 miljoen mantelzorgers in Nederland. Mantelzorgers herken je niet altijd, ze vragen zelden om hulp en ontkennen overbelasting. Thea benoemt een aantal signalen van overbelasting, deze kunnen lichamelijk, psychisch als wel financieel of in ander gedrag vertonen geuit worden.
De druk op mantelzorg stijgt daarom biedt het Steunpunt Mantelzorg individuele ondersteuning, lotgenoten contacten en voorlichting.

Als derde spreeksters vertellen Janny Reistma en Berdine Buma als eigenaressen over de mogelijkheden van wonen, werken en dagbesteding bij de 4 Elementen in Stroobos. Er wonen thans jong volwassen met een beperking. Als dagbesteding zijn ze thans met hulp van begeleiders een multifunctioneel centrum aan het bouwen. Binnen dit centrum komt een horecagelegenheid, pinautomaat, wasserette en een dagbesteding voor ouderen. Op deze manier wil men oud en jong bij elkaar brengen. Binnen de dagopvang willen ze uitgaan van de eigen kracht en ouderen ook de gelegenheid geven te participeren binnen de mogelijkheden die de 4 Elementen straks gaat bieden. Er zijn momenteel zo’n 10 mensen aan het werk. Veel daarvan komen uit de bijstand van Achtkarspelen. Wonen en dagbesteding voor jongeren wordt gefinancierd vanuit het PGB. Voor de dagbesteding voor ouderen is de financiering nog niet duidelijk, gedacht wordt aan een soort abonnement. Janny vertelt haar hele leven al mantelzorger te zijn geweest, toen opname van haar dierbare noodzakelijk was kwam ze in de wereld van verpleeghuizen terecht. Daar heeft ze het idee gekregen dat het bieden van zorg ook anders kan, kleinschaliger en vooral mee participeren. Dit geeft naar haar visie meer het gevoel dat je een volwaardig leven hebt.

De voorzitter rondt de middag af door de spreeksters te bedanken voor hun inbreng. Het is een ieder weer een stuk duidelijker geworden hoe één en ander in Achtkarspelen geregeld is en welke mogelijkheden er binnen de gemeente zijn wanneer je mantelzorger bent of dagbesteding zoekt.

senioremiddag2

seniorenmiddag

seniorenmiddag1

Alie Ferwerda

Alie Ferwerda

Alie heeft werkervaring in de zorg. Ze heeft diverse vrijwilligersfuncties bekleed, waaronder voorzitter Plaatselijk Belang. Als voorzitter van de PvdA-afdeling heeft ze koersvast geopereerd en eraan bijgedragen dat de partijorganisatie bleef werken. Een ander kenmerk is haar activiteit naar binnen en naar buiten. Als schaduwfractielid heeft zij zich danig voorbereid op een actieve rol in

Meer over Alie Ferwerda