Door Theun Nicolai op 15 mei 2011

PvdA Achtkarspelen en de intensieve veehouderij

De PvdA Achtkarspelen is fel gekant tegen de verruiming van de stankoverlast van de intensieve veehouderij, aldus raadslid Theun Nicolai. Lees hier waarom.

1) Achtkarspelen is als dichtbevolkt gebied per definitie ongeschikt voor intensieve veehouderij. Deze veehouderij heeft “ruimte ” nodig
2) De landschappelijke gezicht van Achtkarspelen met zijn kleine percelen en kwetsbare dykswallen passen niet bij de erg grote veestallen die in zwang zijn bij de intensieve veehouderij .
3) Volgens bestaand economisch beleid richt Achtkarspelen zich op wonen, recreëren en prettig verblijven. De zware oververtegenwoordiging van de intensieve veehouderij staat hier haaks op.
4) Volksgezondheid-aspecten ( fijnstof, bacterie-resistentie enz. ) pleiten steeds indringender voor het terugdringen van de intensieve veehouderij.
5) De tijdgeest neigt sterk naar duurzaamheid en kwaliteit van leven. De intensieve veehouderij voldoet absoluut niet aan deze criteria.

Desondanks wil het college van b&w van Achtkarspelen de bestaande geurnormen (stankoverlast) verruimen. Ze vinden dat de bestaande intensieve veehouderij (kippenmesterij, kalvermesterij) zich moet kunnen blijven ontwikkelen. Binnen de bebouwde kom kan de stank van 2 odeureenheden naar 6 en buiten de bebouwde kom van 8 odeureenheden naar 15. Conclusie: het mag best wat meer stinken in Achtkarspelen!

Dit in de wetenschap dat (verouderde) cijfers nú al aangeven dat de intensieve veehouderij in Achtkarspelen al 3x intensiever vertegenwoordigd is dan het Friese gemiddelde. Ik ben ervan overtuigd dat recente cijfers een nog triester beeld laten zien .
Het mestkippen-concentratie-gebied Zuidwest Achtkarspelen (Harkema en Drogeham) is nu al veel en veel te zwaar belast door de intensieve veehouderij.

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai