Door Lutz Jacobi op 18 juni 2013

Prokkel en dorpsgenoten.

Vorige week was de week van de Prokkel. Sinds 2009 organiseert de Stichting Prokkel jaarlijks de stagedag voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze stage is belangrijk om elkaars leefwereld en mogelijkheden beter te leren kennen. Bij de Tweede Kamer waren er donderdag 31 Prokkelstagiairs actief. Zelf had ik Frank uit Delft als stagiair. De nadruk ligt op de ontmoeting, bij Prokkel heb je de kans een kijkje te nemen in een hele andere omgeving.

In Nederland vonden op ruim 300 plekken Prokkelactiviteiten plaats, waarbij mensen met en zonder een verstandelijke beperking elkaar ontmoeten. Deze activiteiten heten Prokkels en betekent “prikkelende ontmoetingen”.

Prokkels dragen bij aan de integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving.
De hele organisatie gebeurt door vrijwilligers. Zij investeren allemaal belangeloos tijd in dit initiatief. Dit was de zesde keer dat ik mee deed aan de Prokkeldag en alle keren valt me weer op wat een feest het is voor deze mensen dat ze een dag mee mogen kijken in de Tweede Kamer.

Doe volgend jaar weer mee!

Tegelijkertijd was er ook een bus vol oud dorpsgenoten uit Katlijk en Mildam op bezoek. Allemaal voor een dagje Den Haag. Ken de meeste van deze mensen al zo’n beetje m’n hele leven en het is bijzonder hen over het Binnenhof te begeleiden. Het is een eer om dit voor hen te hebben mogen doen!!

Lutz Jacobi

Lutz Jacobi

Voormalig lid van de Tweede Kamer, afkomstig uit Wergea. Was woordvoerder natuur, platteland en water en bemoeide zich als volksvertegenwoordiger met alles wat zij belangrijk vond. Frysk, yn ieren en sinen. Schreef iedere week een column. Een aantal daarvan is hier gepubliceerd.

Meer over Lutz Jacobi