Door Anneke Jongejan op 16 maart 2013

Politiek café Van Waarde

PvdA afd. Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen gaan in ‘Debat van Waarde’ op zaterdagmorgen 23 maart vanaf 10.00 uur in Kiehool in Burgum.

Samen met Tweede Kamerlid Jacques Monasch willen de PvdA Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen op 23 maart in Burgum met zowel leden als niet-leden in discussie over wat nu echt waardevolle elementen zijn in onze samenleving.

Binnen de PvdA wordt momenteel dit zogenaamde ‘Debat van Waarde’ gevoerd om aan te geven dat het ook in economisch slechte tijden over meer gaat dan alleen geld verdienen. Zaken als onderwijs, innovatie, kinderopvang, goede arbeidsomstandigheden, reïntegratie en matiging van inkomensverschillen zijn de grondslag van economisch succes. Ook tijdens het landelijk Partijcongres, dat op 27 april in Leeuwarden wordt gehouden, zal dit een belangrijk thema zijn.

Jacques Monasch spreekt op zaterdagmorgen 23 maart vanaf 10.00 uur in Kiehool in Burgum over zaken als de Woningmarkt, het beleid in Den Haag en hoe dit zich verhoudt met het genoemde Debat van Waarde. Alle belangstellenden zijn welkom om mee te praten en/of vragen te stellen.

Rijnlands model 2.0
De Partij van de Arbeid is voorstander van het Rijnlands model 2.0: het gaat in de samenleving niet alleen over zaken als productie, geld verdienen, schaalvergroting en privatisering, maar er is ook waardering voor vakmanschap, werkplezier, kwaliteit en solidariteit. Er moet voor de langere termijn gedacht worden en duurzaam geproduceerd. Dan kan alleen wanneer het algemeen belang hoger wordt gesteld dan het persoonlijke belang en de risico’s niet af te wentelen op de samenleving.
Van waarde is volgens de PvdA ook zelfredzaamheid, de omslag van ‘ik’ naar ‘ons’, niet alleen in efficiëncy denken, maar oog hebben voor het belang van een leefbaar inkomen, zekerheid van bestaan, kleine scholen, zorg voor elkaar en goede voorzieningen met elkaar in stand houden.

Over wat daarbij komt kijken en wat daarvoor nodig is, gaat Jacques Monasch graag in gesprek. Voor wie meer over het genoemde Rijnlands model 2.0 wil weten: http://managementscope.nl/magazine/artikel/406-rijnlands-model-angelsaksisch-model

Anneke Jongejan

Anneke Jongejan

lid bezoekteam

Meer over Anneke Jongejan