Door Anneke Jongejan op 4 januari 2013

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen

De PvdA vergadering van de afdeling Achtkarspelen afgelopen donderdagavond 3 januari in it Doarpshûs de Smoutte in Boelenslaan werd goed bezocht. Bij de aanvang van de vergadering trad Jaap Braams uit Surhuisterveen af als voorzitter. Zijn functie als raadslid vind hij moeilijk te combineren met het voorzitterschap van de afdeling. De voorzittershamer droeg hij over aan Jan F. Kloosterman uit Buitenpost die tot de ledenvoorjaarsvergadering werd benoemd als interim voorzitter.

Op de agenda stonden de samenstelling van commissies en het tijdspad naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

In een zeer geanimeerde en betrokken vergadering werden de eerste stappen gezet en werden achtereenvolgens de verkiezingscommissie, de programma commissie en de campagnecommissie in hoofdlijnen vastgesteld. Ook de jongeren worden in de campagne nauw betrokken bij de verkiezingen. Keihan Popal uit Buitenpost wierp zich tijdens de vergadering op om met andere jongeren de PvdA te promoten bij de jongere kiezers.

In de rondvraag werd uitgebreid aandacht besteed aan de negatieve gevolgen van de crisis die maar al te vaak neerkomen bij de sociaal zwakkeren. Ook hier ligt een taak voor de PvdA liet de vergadering weten.

De PvdA moet ook in Achtkarspelen laten zien dat ze betrokken is bij de samenleving en het voortouw nemen als er misstanden aan de orde zijn.

In de komende maanden richting de verkiezingen wil de PvdA doorgaan met het zich laten informeren door de inwoners van Achtkarspelen en daarmee in gesprek gaan. De grote werkloosheid onder jongeren is één van de eerste punten van overleg van de PvdA met het bedrijfsleven en het onderwijs in Achtkarspelen.

Anneke Jongejan

Anneke Jongejan

lid bezoekteam

Meer over Anneke Jongejan