Door op 22 september 2013

Moeilijke keuze voor de PvdA: de aanschaf van een nieuw gevechtsvliegtuig.

In het regeerakkoord van PvdA en VVD staat dat door het kabinet een visie ontwikkeld gaat worden op de toekomst van de Nederlandse krijgsmacht. In het verlengde daarvan ligt de vervanging van de F16 door een ander gevechtsvliegtuig waarover dit jaar een besluit zal worden genomen. Binnen de PvdA bestaat daarover geen eenduidigheid en daarom is de partijtop in gesprek met de achterban, de leden.

In de Tamboer te Hoogeveen had Tweede Kamerlid Jacques Monasch vrijdag 13 september geen gemakkelijke taak om het debat over de opvolging van de F16 te leiden. Van de afdeling Achtkarspelen waren raadslid Gerda Postma,voorzitter Jan F.Kloosterman en Jaap en Dinie Coerse aanwezig, evenals vele vertegenwoordigers van PvdA-afdelingen uit Noord Nederland.

In de afgelopen jaren heeft de PvdA een aantal moties aangenomen over de opvolging van de F16. Dát de F16 vervangen moet worden door een moderner gevechtsvliegtuig is algemeen aanvaard. Nederland kan in het kader van internationale veiligheid en veiligheidsstrategie niet zonder gevechtsvliegtuigen die ingezet kunnen worden bij vredesmissies en, in het uiterste geval, bij intercontinentale gevechtshandelingen. De moties hielden wél de afwijzing in van de peperdure Joint Strike Fighter (JSF), omdat die teveel geluidsoverlast zou produceren en de sluiting van de vliegbasis Leeuwarden zou betekenen. Bovendien zou de productie ervan Nederland te weinig werkgelegenheid opleveren.

Waar het in Hoogeveen vooral om draaide was de JSF. Het lukte Monasch niet om de zaal voor te houden dat er nog niets beslist was over de aanschaf van een JSF, maar dat het nu galleen ging om een meningsvorming over de aanschaf van een nieuw gevechtsvliegtuig. De PvdA leden lieten  in overgrote meerderheid weten niet akkoord te zijn met de aanschaf van JSF gevechtsvliegtuigen maar te willen kiezen voor een goedkopere versie. Daarbij werd onder andere het door SAAB gefabriceerde gevechtsvliegtuig genoemd. Op zaterdag 21 september wordt in Zwolle op de ledenraad van de PvdA verder gediscussieerd over de aanschaf van gevechtsvliegtuigen.