Door Gerda Postma op 7 februari 2014

Minder Den Haag, meer Achtkarspelen!

Lijsttrekker Gerda Postma: “Ik geloof er niet in dat we, door met de rug naar de rest van de wereld te gaan staan, onze economische positie, welstand of welzijn kunnen verbeteren.”

In de spreekbuis, de politieke column voor Achtkarspelen in “De Feanster”, pleit de FNP voor minder Den Haag en minder Brussel. De column gaat vervolgens vooral over Den Haag. Daarnaast staat het artikel vol van onwaarheden. Ik begrijp dat wel maar vind het ook jammer want, het lijkt mij, in opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen, veel nuttiger om de discussie over de verschillen tussen onze partijen op inhoud te voeren.

De crisis en de bezuinigingen en hervormingen vanuit Den Haag hebben grote invloed op de inwoners van Achtkarspelen, dat is zeker waar. Maar ik ben van mening dat dit ons als lokale politici niet ontslaat van onze verantwoordelijkheid om het beste te doen voor onze eigen inwoners.

Ik geloof er ook niet in dat we, door met de rug naar de rest van de wereld te gaan staan, onze economische positie, welstand of welzijn kunnen verbeteren. Ik ben een geboren en getogen Fries en daar ben ik ontzettend trots op. Maar ik ben ook Nederlander, Europeaan en wereldburger. Fryslân is een prachtige provincie met een eigen identiteit, een eigen cultuur en een eigen taal. Dit is voor mij van waarde. Die waarde koester ik en draag ik uit. Ik ben er van overtuigd dat, willen we de kracht van Fryslân versterken, we volwaardig mee moeten doen in plaats van ons in onszelf te keren.

Ik ben voorstander van het dichtbij regelen van zaken waar dat kan. De decentralisaties – de overheveling van allerlei taken vanuit het Rijk naar de gemeente – onderschrijf ik dan ook. Ook de FNP wordt hiermee op haar wenken bediend. Maar die grotere verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke overheid vraagt ook om heldere keuzes van de gemeentelijke politiek. Daarbij kun je dan niet steeds, bij alle moeilijke beslissingen, naar Den Haag kijken. Gemeenten kunnen nu al kiezen en dat wordt alleen maar meer. Die keuzes leiden nu ook al tot verschillen tussen gemeenten. Het door de FNP genoemde minimabeleid is bijvoorbeeld bij de buurgemeente Tytsjerksteradiel, helaas voor onze inwoners, een stuk socialer dan bij Achtkarspelen.

De PvdA Achtkarspelen wil het graag over Achtkarspelen hebben. Daar zijn wij als lokale politiek verantwoordelijk voor en daar heeft de PvdA Achtkarspelen een duidelijke visie op. We hebben de afgelopen jaren veel geluisterd naar onze eigen inwoners en ondernemers. Hun inbreng hebben we meegenomen in ons verkiezingsprogramma. Wij maken heldere keuzes en leggen een duidelijke visie neer en….we nemen verantwoordelijkheid.

Over onze keuzes ga ik graag met de andere partijen, maar veel liever nog met u, onze inwoners, in gesprek. Omdat ik denk dat het anders kan, socialer en ambitieuzer!