Door op 22 februari 2015

Mantelzorg.

De PvdA Achtkarspelen zoekt inwoners uit Achtkarspelen die mantelzorg verlenen aan familieleden of anderen. Graag wil de PvdA met deze mantelzorgers in gesprek. Wat zijn hun ervaringen bij het verlenen van mantelzorg. Waar lopen mensen die mantelzorg verlenen tegen aan. Wat zijn de belemmeringen om mantelzorg te verlenen en op welke wijze kan/moet het gemeentelijk beleid daarop ingericht worden.
De PvdA gaat met mensen uit de zorg om tafel op maandag 9 maart a.s. in de avonduren. Deze avond wil de PvdA mensen die mantelzorg verlenen in Achtkarspelen uit nodigen om mee te komen praten.
Aanmelding via tel 0511-542275 en 06.22445634
Of via email kloosterman-jan@hotmail.nl