29 november 2013

‘Leegstand Voorstraat Buitenpost beschadigt het imago van het dorp.’

Tijdens het werkbezoek van 22 november jl van de PvdA Achtkarspelen met het Statenlid Ömer Kaya aan Plaatselijk Belang Buitenpost liet Auke Attema verontruste geluiden horen.

Plaatselijk Belang ziet een groot aantal positieve ontwikkelingen in Buitenpost, bijvoorbeeld de renovatie van de Voorstraat, de toekomstige plannen voor het stationsgebied en de Kruidhof/IJstijdenmuseum. Ook de actie van enkele betrokken inwoners om te komen tot behoud van het zwembad De Kûpe wordt erg gewaardeerd.

Maar er zijn ook problemen: er zijn veel leegstaande winkelpanden in de Voorstraat en daardoor biedt een deel van die straat een troosteloze indruk. Eigenaren en projectontwikkelaars liggen met elkaar in de clinch. Plaatselijk Belang heeft geen invloed en ziet het met lede ogen aan. Daarnaast ligt in het hart van Buitenpost ruim 4 ha terrein te wachten op nieuwe ontwikkelingen. Het terrein van Herbranda dat nu van Woonzorg Nederland is staat te koop. Door herbestemming kunnen er huurwoningen gebouwd worden, maar de onderhandelingen tussen de SWA (Stichting Woningbouw Achtkarspelen) en de gemeente Achtkarspelen verkeren in een impasse. Plaatselijk Belang is niet bij machte de patstelling te doorbreken.

Een hele slechte zaak voor Buitenpost, vindt Plaatselijk Belang. Het dorp heeft geen goede uitstraling en dat betekent dat het publiek het dorp niet aantrekkelijk vindt. Dus minder mensen die hun inkopen doen. Voor de plaatselijke economie is dat desastreus.

Het overleg tussen de gemeente en Plaatselijk belang verloopt over het algemeen goed, aldus Attema. Misschien kan een bemiddelaar een goede rol spelen en de conflictsituaties tussen de verschillende partijen doorbreken. Dan kan Buitenpost weer opfleuren.

2013 22 nov Pl Bel Buitenpost 2 (640x427)

2013 22 nov Pl Bel Buitenpost 1 (640x427)