Door Aafke Postma op 28 januari 2015

Kiezen uit twee kwaden.

Spreekbuis Aafke Postma 28 januari 2015

Eind vorig jaar schreef columnist Martin Sommer in de Volkskrant: “Politiek is geen kwestie van zwart of wit, maar uit alle ellendige alternatieven de minst ellendige zoeken.”

Die column ging over een van de zwaarste onderwerpen waar de gemeente sinds 1 januari 2015 voor verantwoordelijk is, de zorg. Maar in de raad spelen ook andere, minder zware onderwerpen waar we soms uit twee kwaden moeten kiezen.

Bijvoorbeeld het weer aanzetten van de straatverlichting. Gezien het grote aantal klachten was het goed om terug te komen op het besluit om een deel van de verlichting uit te zetten. Om kosten te besparen was de helft van de verlichting gedoofd. Veel mensen bleken daar last van te hebben. Omdat verlichten van de openbare ruimte typisch een taak is voor de gemeente, is het goed dat de verlichting weer aan is gegaan. Als de verlichting moet worden vervangen moeten we opnieuw goed kijken of het niet wat minder kan. Dat is goed voor de financiën en goed voor het milieu. Maar het mag niet ten koste van de veiligheid gaan.

In de komende jaren wordt nog een grote verandering uitgevoerd. Het openbaar groen wordt aangepast. We kunnen heel veel geld besparen op het onderhoud als we de gemeenteperkjes anders inrichten. De komende jaren worden die aanpassingen uitgevoerd.

Ik kan me voorstellen dat niet iedereen de veranderingen leuk vindt. Soms zal de inrichting schraler en saaier worden dan deze nu is. Maar het kan ook kansen bieden om de biodiversiteit te bevorderen: meer planten en bloemen die aantrekkelijk zijn voor vogels, vlinders, bijen en andere dieren. Een motie van de PvdA daarover is door de gemeenteraad aangenomen.

De PvdA vindt ook dat bewoners, als ze dat willen en kunnen, een stem moeten krijgen in het opnieuw inrichten van de perkjes. U kunt samen met uw buren uw wensen bekend maken bij Plaatselijk Belang in uw dorp of bij de gemeente. En als de gemeente met plannen komt, laat dan weten wat u er van vindt. Misschien kan het beter, slimmer en duurzamer. Dat weet u als burger vaak beter dan alle raadsleden en ambtenaren en wethouders bij elkaar.

En misschien kunnen we zo een minder leuke keuze, versoberen van het openbaar groen, ombuigen naar een mooie, duurzame en beter betaalbare oplossing voor onze buitenruimte. Ik hoop op openbaar groen waar heel veel bloemen zullen bloeien!

 

Aafke Postma

Aafke Postma

Sinds maart 2019 voorzitter van het afdelingsbestuur van de PvdA in Achtkarspelen. Daarvoor ook al veel ervaring. “Al lang lyn wie ik as lid fan de Jonge Socialisten aktyf yn de ôfdieling. Ik wie ûnder oaren belutsen by it ôfdielingsbled. We mochten ek oanskowe by gearkomsten fan it bestjoer fan de federaasje.” Later werd ze

Meer over Aafke Postma