Een kennismaking met kandidaat-raadslid Anne Smit

2 februari 2018

Ik ben Anne Smit , 66 jaar en woonachtig in Buitenpost. De Sociaal Democratie is mij van huis uit meegegeven. Van kinds af aan is mij
voorgehouden dat je in de maatschappij nadrukkelijk oog moet hebben voor mensen die het minder goed hebben én mensen die behoren tot minderheden in termen van geestelijke gesteldheid, welzijn, religie enz.
Ik vind dat je niemand bij voorbaat mag uitsluiten. Wees solidair met je medemens die het om welke reden dan ook moeilijk heeft, bijvoorbeeld als gevolg van mindere gezondheid of van minder kansen op de arbeidsmarkt. De thema’s die de komende verkiezing in het PvdA-programma centraal staan: Zorgzaam, Werkzaam en Duurzaam steun ik van harte. Juist op die thema’s kan de PvdA het verschil maken.
Door actief te zijn en op te komen in woord en daad voor alle burgers in deze gemeente. Door zichtbaar, herkenbaar en toegankelijk te zijn, door initiatieven te nemen en de burgers te informeren over aandachtspunten en door hulp te bieden in moeilijke omstandigheden.
Kortom: onze idealen verwezenlijken door praktisch handelen. Dat is mijn Partij!