Door op 28 oktober 2013

Inzetten op werk in de regio en een gezonde economie.

PvdA Europarlementariër Paul Tang in Buitenpost.

Op zaterdag 26 oktober was econoom en PvdA kandidaat-lijsttrekker voor het Europarlement Paul Tang aanwezig bij het maandelijkse Politiek café van de PvdA Achtkarspelen. Paul Tang, aanvankelijk als Tweede  Kamerlid financieel adviseur van de PvdA, is gekant tegen de Brusselse 3%  regeling. Eerst een gezonde economie met meer werk en daarna bezuinigen, is zijn motto.

Een van de vragen van  de politiek-cafébezoekers ging over houding van banken met betrekking tot de bezuinigingen. Jonge mensen willen een woning kopen maar krijgen de financiering niet rond. Of iemand wil een bedrijf starten en daarin investeren, maar de banken willen niet mee werken. Daar tegenover staan torenhoge bonussen van directieleden. En dat in een tijd dat de armen steeds armer worden. Paul Tang was daarover heel helder: banken zijn er voor de samenleving en niet om beurzen van managers en aandeelhouders te spekken. De RABO bank geeft het goede voorbeeld door alle bonussen in hun organisatie uit te bannen. En door  politieke druk uit Den Haag moet andere banken in Nederland dezelfde weg laten gaan. Tang noemt in dit verband de ING bank en de ABN AMRO.

Een gezond MKB zorgt voor werkgelegenheid, aldus Paul Tang, en een absolute voorwaarde daarbij is dat banken kredieten  verstrekken als het MKB wil investeren. Ook in Fryslân moet de politiek inzetten op gezonde bedrijven en werkgelegenheid. De Friese NUON gelden kunnen daarbij ook een zet in de goede richting geven.

Gespreksonderwerp was ook het  behoud van het streekziekenhuis De Sionsberg in Dokkum, het sluiten van Prins Dokkum, de intensieve veehouderij en de gezondheid van de omwonenden, de bezuinigen op de zorg. De boodschap van Tang was: zet lokaal, provinciaal, landelijk en Europees in op de werkgelegenheid en het aantrekken van de economie. Te veel mensen en vooral jongeren zitten op dit moment thuis omdat het ontbreekt aan werk.

In Brussel wil Paul Tang zich vooral inzetten voor de ontwikkeling van economie, werkgelegenheid en in het wegnemen van de belemmeringen voor de regio door te veel Brusselse regeltje.`Brussel moet naar de regio komen en zich verdiepen in de problemen die daar zijn. En  niet anders om, want die weg is te lang`, aldus Tang.

IMG_5229

IMG_5231