11 januari 2014

Iedereen welkom: feestelijke politieke avond op 20 januari 2014.

Kansen voor de regio, kansen voor Achtkarspelen.

Op maandagavond 20 januari aanstaande om 20.00 uur ’s avonds is Tweede Kamerlid Lutz Jacobi de gast op de algemene politieke avond van de PvdA in The Point, Voorstraat 54 in Buitenpost. Jacobi gaat dan in gesprek met drie inwoners van Achtkarspelen over: Waar liggen de kansen voor regio’s in het algemeen, Achtkarspelen en Noordoost Friesland in het bijzonder?

Gesprekspartners van Lutz Jacobi zijn onder andere: Henk Evers van Innovatiehuis Lauwersdelta en Rinze Fokkema van het Nordwin College. Zij confronteren Lutz Jacobi met hun mening, de kansen en belemmeringen die zij in hun werk ondervinden door de politieke keuzes uit Den Haag. Ook de aanwezigen kunnen meedoen aan het debat.

Michiel en Pieter Veenstra zorgen met hun muziek en zang voor de luchtige afwisseling op deze op politieke avond.

Het verkiezingsprogramma van de PvdA Achtkarspelen komt ook aan de orde. Lutz Jacobi gaat vier kandidaatraadsleden, lijsttrekker Gerda Postma, Theun Nicolai, Jaap Braams en Aafke Postma aan de tand voelen over hun plannen voor de gemeente Achtkarspelen voor de periode 2014 -2018.

Belangstelling voor de toekomst van Achtkarspelen? Welkom!