6 februari 2019

Goed geïnformeerd: de energietransitie

Sommige problemen zijn te groot om door één partij te worden opgelost, of door de politiek gezamenlijk. Die problemen vragen om een collectieve zoektocht naar een verantwoorde oplossing door burgers, bedrijfsleven, maatschappelijke en politieke organisaties en overheid. Eén zo’n probleem is de energietransitie.

Met de energietransitie wordt de overstap aangeduid van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen. Op die manier wordt de uitstoot van broeikasgassen flink beperkt, waardoor – mits dit tijdig en wereldwijd gebeurt – de opwarming van de aarde een halt kan worden toegeroepen.

De energietransitie is veelomvattend en complex, zowel internationaal, nationaal als lokaal. Er zijn veel, ingrijpende en kostbare maatregelen nodig, waarbij de hamvragen zijn wie wat bepaalt en wie wat betaalt. Dit alles maakt de energietransitie nog wat schimmig en voorwerp van twijfelachtige waarden en normen.

Gemeenten in Nederland krijgen in de energietransitie een grote verantwoordelijkheid. Zij moeten namelijk de transitie onderdeel laten uitmaken van hun omgevingsplannen en daartoe in dialoog gaan met burgers en bedrijven. Daarvoor is een kennissprong nodig van gemeenten, burgers en bedrijven.

Als eerste aanzet daartoe heeft de afdeling Achtkarspelen van de PvdA een notitie opgesteld, waarin een (voor zover mogelijk) overzichtelijk beeld wordt geboden van de energietransitie, toegespitst op wat er lokaal op ons afkomt. Geen eenvoudige kost, maar uiteindelijk valt er wel doorheen te komen.

Als PDF-document kan de notitie Goed geïnformeerd- de Energietransitie worden gedownload.

(Foto: Ralf Vetterle)