Door Jaap Braams op 25 april 2015

Fijn Wonen.

Op 24 april jl. heeft de PvdA-fractie een werkbezoek afgelegd in Heerenveen. Samen met de Tweede Kamerleden Lutz Jacobi en Jacques Monasch en met college-raadsleden uit Smallingerland en Opsterland en Tystjerskteradiel gingen we op bezoek bij bouwbedrijf Van Wijnen in Gorredijk. Dit bedrijf heeft aan de Ra Anana 10 een modelwoning “Fijn wonen” neergezet. Helemaal energieneutraal (of sterker nog: het levert meer energie op dan dat in de woning wordt verbruikt), boordevol techniek zoals domotica (elektronische hulpmiddelen waarmee via een Ipad deuren, ramen, gordijnen, verlichting, verwarming en beveiligingsapparatuur bediend kan worden). Verder is er een aangebouwde “zorgkamer” op de begane grond. De zorgkamer kan in een kleinere uitvoering ook worden gebruikt als “kangoeroewoning” voor een mantelzorger. En slimme en ook nog duurzame zorgwoning dus. Voor huurders betaalbaar mede omdat de garantie wordt gegeven dat de energienota (die onderdeel uit gaat maken van de huur) 25 jaar niet stijgt. Een woning met perspectief dus, want je kunt in je vertrouwde buurt blijven wonen en dure opname in een zieken- of verpleegtehuis is niet meer nodig. Daardoor kunnen veel kosten worden bespaard en is het model ook interessant voor zorgverzekeraars. Ook woningbouwvereniging Elkien is betrokken bij het verder uitrollen van deze slimme zorgwoning de gemeente Opsterland.
Wij gaan onderzoeken of dit ook mogelijkheden biedt voor huur- en particuliere woningen in Achtkarspelen.