Door op 30 oktober 2016

Dorpenteam Achtkarspelen opereert professioneel

We zijn in anderhalf jaar tijd gegroeid naar een volwassen team dat professioneel opereert en hulp en ondersteuning biedt in de gemeente Achtkarspelen liet Hammie Bosma, projectleider van het dorpenteam weten bij het werkbezoek van de PvdA. We raken steeds meer en beter ingespeeld op elkaar in het team en bij de hulpverlening in de gemeente. Het team bestaat uit het dorpenteam en een jeugdteam en door die samenwerking hebben we ook steeds meer te bieden in de samenleving als het gaat om vragen om hulp of het oplossen van de problemen bij de inwoners van Achtkarspelen.

Het werkbezoek afgelopen vrijdag van de PvdA in het Vleckehuis in Surhuisterveen was bedoeld om zich politiek de laten informeren over het werk van het team of zoals Jan Kloosterman opmerkte “De politiek kan in de gemeente Achtkarspelen alleen haar werk goed doen als ze voldoende is geïnformeerd” Negen medewerkers/sters van het team beantwoorden vragen die er bij de PvdA politici leefden.

Specifieke problemen in Achtkarspelen is de laaggeletterdheid in gezinnen waardoor regel- en wetgeving niet goed worden begrepen en in gezinnen een achterstand dreigt. Ook het grote aantal éénouder gezinnen met kinderen die het financieel moeilijk hebben is een zorg die het team dagelijks voelbaar ervaart in het werk. Daarnaast het aantal jongeren dat buiten de boot valt of dreigt te vallen door drugs- of alcoholproblemen. Ook dat bezorgt het team veel werk en op dit terrein is er een goede samenwerking met de beide jongeren werkers in de gemeente. Met de hulpvraag vanuit de senioren in Achtkarspelen denkt Hammie Bosma dat het team daar z’n weg in heeft gevonden en ook de senioren weten de weg naar de teamwerkers goed te vinden.

Er is flink gewerkt aan de bereikbaarheid van het team en de medewerkers en dat leidt er toe dat de inwoners van Achtkarspelen steeds beter met hun vragen bij ons terecht kunnen hield ze het PvdA gezelschap voor. De medewerkers van het team kunnen steeds meer tijd steken in gesprekken en daardoor ontstaat vaak een vertrouwensband met de hulpvragers en het gevolg daarvan is dat ook de achterliggende problemen vaak op tafel komen. Daardoor kan er meer gericht gewerkt kan worden aan de problemen. Ook is er voor elk dorp een medewerker beschikbaar die nauwe contacten met het dorp onderhoudt.

Tot op heden valt het dorpenteam rechtstreeks onder de verantwoording van de gemeente Achtkarspelen aldus Hammie maar er wordt stevig gewerkt aan een andere vorm en de hoop is dat op 1 januari 2017 het dorpenteam ondergebracht kan worden in een stichting. Veel inwoners van de gemeente ervaren diezelfde gemeente ook vaak als een drempel waardoor hulpvragen niet worden gesteld. Door het dorpenteam onder te kunnen brengen in een stichting verwacht Hammie Bosma dat die drempel wegvalt. De regel- en wetgeving wordt on het team ervaren als een belemmering. “Nu besteden we 60 % van onze tijd aan het werk en 40 % aan het maken van verslagen en administratieve zaken. Die 40 % willen we terugdringen om meer tijd te kunnen besteden aan hulp verlening.”.

Volgens Hammie Postma kan dank zij het beleid van de PvdA wethouder Gerda Postma het sociaal beleid in de gemeente Achtkarspelen door het dorpenteam op een goede en afgestemde wijze met de inwoners worden uitgevoerd.