Door op 6 september 2013

De vakanties voorbij, aan het werk in de afdeling.

Voor bijna iedereen is de vakantie periode voorbij. Dat betekent ook een nieuw seizoen in onze PvdA politiek in de gemeente Achtkarspelen.

September is meteen goed van start gegaan met in de eerste week een campagnevergadering, een bestuursvergadering en een fractievergadering. Ook in de vakantie heeft een aantal van ons niet stil gezeten. Een kieslijst met een groot aantal kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is nagenoeg klaar. De kandidaatstellingscommissie is daar druk mee aan het werk geweest. Ook in de programmacommissie heeft men niet stil gezeten en een groot aantal punten aan het papier toevertrouwd waarover we binnenkort verder gaan praten met elkaar. Onze PvdA afdeling is volop in beweging.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is er nog heel wat werk te doen. Dat kunnen we niet alleen met een klein groepje van de mensen die er nu mee bezig zijn. Alle hens moeten aan dek en iedereen zal de handen uit de mouwen moeten steken.

In de opiniepeilingen staan we er op het moment slecht voor. Impopulaire maatregelen van ons kabinet hebben doen veel mensen twijfelen aan onze PvdA. Ze vergeten vaak dat de meeste van die impopulaire maatregelen die tot lastenverzwaring leiden in deze crisis al door het vorige kabinet tot beleid  waren bekrachtigd.  De invloed van onze PvdA in het kabinet wordt nu langzamerhand zichtbaar. Meer en meer wordt nieuw beleid ingevoerd, waarbij de onderkant van onze samenleving, de mensen die het echt zwaar hebben, worden ontzien.

Andere positieve ontwikkelingen maken de invloed van de PvdA landelijk zichtbaar in een zich langzaam herstellende economie, in een langzaam aantrekkende woningmarkt, in de positieve ontwikkeling van onze export en op andere terreinen. Op de arbeidsmarkt heeft Lodewijk Asscher een aantal maatregelen genomen die hoop geven op het aantrekken van die arbeidsmarkt. PvdA ministers en Tweede Kamerleden werken aan de samenleving van Nederland. Positieve ontwikkelingen die leiden tot een leefbare samenleving waarin voor iedereen aandacht is, laten zien dat de PvdA ook in moeilijke tijden haar verantwoordelijkheid durft te nemen in bestuurlijk Nederland.

Ook provinciaal wordt er hard gewerkt aan die leefbare samenleving. Het zijn de PvdA-Gedeputeerden en -Statenleden die het voortouw hebben genomen om een deel van het tafelzilver van Fryslân, de NUONgelden, ten goede te laten komen aan de samenleving. Dit om al die mensen die thuis zitten in onze provincie weer aan werk te helpen.

Achtkarspelen kan daar in meeliften. Het bestuur en de fractie zijn daarom druk bezig om met het bedrijfsleven plannen te ontwikkelen waarbij projecten opgestart kunnen worden met behulp van het NUONgeld. In onze eigen gemeente Achtkarspelen geldt dat we mensen aan het werk moeten helpen en dat we de leefbaarheid in onze gemeente moeten verhogen. De komende maanden houden we u van deze ontwikkelingen via deze website op de hoogte.

Dit bericht is te vinden via de knop GR2014.