Door Aafke Postma op 7 februari 2015

Buitenpost mooier en veiliger.

Bevoorradingsverkeer Poiesz supermarkt moet veiliger worden uitgevoerd.

Op 29 januari 2015 moest de raad besluiten over de aankoop van een aantal panden aan de Voorstraat en het plan voor de nieuwbouw van de Poiesz supermarkt. Het voorstel was om op de huidige locatie van de supermarkt parkeerplaatsen aan te brengen en de supermarkt zelf achter op het terrein te bouwen. De parkeerplaatsen zijn dan ook beschikbaar voor andere bezoekers van Buitenpost. Het aanzien van de Voorstraat wordt verder verfraaid.

Aan de aankoop van de panden zit een beperkt risico. Daar staat tegenover dat de Voorstraat wordt verfraaid en dat er meer parkeerplaatsen in het centrum voor winkelend en recreërend publiek beschikbaar zijn.

Helaas bleek het de bedoeling te zijn om nog steeds met het bevoorradingsverkeer van de Julianalaan gebruik te maken. Hierdoor rijdt de vrachtwagen niet alleen een relatief lang stuk door een woonwijk, maar neemt ook nog twee keer een bocht naar rechts. Deskundigen weten dat die bocht naar rechts voor extra gevaarlijke situaties zorgt vanwege de zogenaamde “dode hoek”.

Mede door inspraak van buurtbewoners kwam dit aspect aan de orde. Zowel bij de informatiecarrousel als bij een technische bijeenkomst voor woordvoerders en in de gemeenteraad heeft de fractie van de PvdA nadrukkelijk aandacht gevraagd voor dit aspect. Als we nu investeren in het centrum, dan moeten we het wel goed doen. We zijn blij met de toezegging van de wethouder (ondersteund door een raadsbreed aangenomen amendement) dat hier in overleg met de buurtbewoners een passende oplossing voor wordt gezocht.

Aafke Postma

Aafke Postma

webmaster / voormalig raadslid Financiën waaronder Belastingen en tarieven, lid controle comm. , Begroting, Jaarrekening, Afval en reiniging, Precario; Onderwijs waaronder Onderwijs accommodaties, GOA, Onderwijs regelingen, Roobol; Jeugd Kinderopvang incl. accommodaties; Ruimtelijke ordening waaronder Verkeer, Vervoer, Openbaar vervoer, Bouwgrond, Bodem, Geluid, Wegen straten en pleinen, Riool, Groenbeleid.

Meer over Aafke Postma