Door Theun Nicolai op 26 maart 2013

Bedreiging volksgezondheid

Opnieuw staan er woensdag 27 maart 2013 twee voorstellen tot uitbreiding van een intensieve veehouderij op de agenda van de raad van Achtkarspelen. In het gebied globaal begrensd door Surhuizum, Surhuisterveen, Boelenslaan, Harkema en Drogeham staan de meeste intensieve veehouderijen. Voorstellen tot uitbreiding van deze bedrijven staan geregeld op de raadsagenda. Het aantal dieren neemt jaarlijks toe. Het zijn er inmiddels honderdduizenden.

De PvdA Achtkarspelen heeft genoeg van die uitbreidingen. “Hier is de volksgezondheid is in het geding”, zegt raadslid Theun Nicolai die namens de PvdA de woordvoerder is in de gemeenteraad. Alle maatregelen die de bedrijven nemen kunnen niet voorkomen dat dagelijks grote hoeveelheden fijnstof neerdalen op de inwoners. En dat fijnstof vormt een gezondheidsrisico waarvan de mensen zich totaal niet bewust zijn. Om over een mogelijke uitbraak van ook voor mensen besmettelijke ziekten maar niet te spreken. Bovendien ligt de stank van deze bedrijven soms als een deken over het gebied. Het belemmert ontwikkelingen zoals recreatie en toerisme. Ook passen deze enorme bedrijven niet in het kleinschalige landschap.

De gemeente Achtkarspelen rekt de wet- en regelgeving steeds op om de vestiging en uitbreiding van intensieve veehouderijen mogelijk te maken. Dat is in tegenstrijd met het beleid dat de provincie Fryslân ontwikkelt ten aanzien van deze bedrijven. Ook zijn de onderzoeken van de GGD naar invloeden op de volksgezondheid nog niet afgerond.

Met steeds maar nieuwe uitbreidingen van de intensieve veehouderij legt het bestuur van Achtkarspelen een tikkende bom onder het zuidwestelijk gebied van de gemeente. Er hoeft eigenlijk niets te gebeuren of er breekt een ramp uit die voor de gezondheid van velen desastreus kan zijn, is de stellige overtuiging van Theun Nicolai. Ook het dierenwelzijn krijgt te weinig aandacht, volgens hem. De PvdA Achtkarspelen zal dan ook tegen uitbreiding van de intensieve veehouderij stemmen.

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai