Door Anneke Jongejan op 9 februari 2015

Appeltaart voor vijfde nieuwe lid 2014.

Ook in 2014 kon de afdeling Achtkarspelen weer vijf nieuwe leden verwelkomen. In 2013 was dat ook al het geval.
In veel PvdA afdelingen blijkt het ledental terug te lopen, maar gelukkig niet in Achtkarspelen. We sloten het jaar 2014 af met 107 leden. Ook heeft de afdeling nog 15 belangstellenden.

Het vijfde nieuwe lid van 2014 is mevrouw Rienkje Alma- Pitstra uit Drogeham. Mevrouw Alma stemde altijd al op de Partij van de Arbeid, maar vond dat ze nu ze 75 jaar oud is ook nog wel eens lid kon worden. Tenslotte is de PvdA de partij waaraan ze in haar leven veel te danken éheeft.

Rienkje Alma kreeg van de afdeling de appeltaart die uitgereikt wordt aan elk vijfde lid. Wie wordt de gelukkige in 2015?

Anneke Jongejan

Anneke Jongejan

lid bezoekteam

Meer over Anneke Jongejan