Door Jaap Braams op 30 maart 2014

Afscheidsrede Jaap Braams.

Afscheidsrede in de Raad van Achtkarspelen 25 mrt. 2014.
( mocht ik in het Frysk fouten hebben, excuus daarvoor ’t is myn memmetaal net.)

1 oant 2 minuten sprektijd is my joen.
‘t Frysk is mien Memmetaal net, ik besikje t wol mar mien tinken is yn it nederlansk.
En der binne meer in Achtkarspelen.
Ik siet ek net in e rie om t Frysk te promoten, der haw wie de FNP wol foar.
Net elkeniien is t selfde of docht t selfde.
Wij libje mei elkoar in ien gemeente en wij moatte ’t my elkoar dwaan.
De swaksten mutte stipe hawn ende sterksten moatte soms wat oa remd wurde.

Iets meer dan 2 jaar heb deel uit mogen maken van de gemeenteraad van Achtkarspelen.
Dank daarvoor: Raad en inwoners van de gemeente Achtkarspelen.
Ik heb het met plezier gedaan, er veel van geleerd en ervaren dat ieder die dit doet een drive heeft om zaken te verbeteren “vol fjoer”.
Gelukkig zijn we het niet altijd met elkaar eens, anders viel er weinig te bespreken.
De Sociaal maatschappelijke agenda staat bol van “tegearre en dwaen”.
Dit moeten we wel mogelijk maken, samenwerking moet je stimuleren als overheid.
Buurtzorg staat al op de agenda; buurtwelzijn nog niet. De gemeente wil een regie gemeente worden, zorg dan ook voor regisseurs op dorpsniveau.
Wil je kracht in de ”mienskip”, investeer dan in die kracht.

Ik sta hier toch met enige pijn in het hart. Ik had donders graag nog een periode, maar dan een volledige, deze taak op mij willen nemen.
Vooral omdat er een aantal belangrijke dingen op ons af komen.
De zorg regelen, meer op maat en dichterbij; en niet onbelangrijk: goedkoper met minder bureaucratie en formulieren.
Behoudt van een school per dorp. Liefst door samenwerking van openbaar en bijzonder onderwijs. Dit brengt ook meer eenheid in dorpen en versterkt de leefbaarheid.
Participatie van al diegene in de arbeidsmarkt die niet altijd voor de volle honderd % productie kunnen leveren maar vaak iets meer tijd en of begeleiding nodig hebben. Als gemeente moeten we daarvoor vol inzetten op samenwerking met ondernemers en bedrijfsleven.
De economie en werkgelegenheid in Achtkarspelen is ook een onderwerp van zorg.
Gemiddeld is onze gemeente er toch een met gemiddeld lage inkomens, minder hoog opgeleid en meer armoede problematiek.
Dit baart mij zorgen.
Minder Den Haag en meer Fryslan is voor mij dan ook een verkiezingskreet waar we niet echt veel aan hebben.
We moeten zien dat we meer steun uit Den Haag en misschien ook uit Europa krijgen.
We zullen ons daarvoor ook voor Den Haag op de kaart moeten zetten en alle lijntjes die er zijn moeten gebruiken.
Ik hoop dan ook van harte dat de nieuwe raad en het nieuwe college zich hier voor de volle 120% voor inzet.
Nogmaals dank voor de plezierige samenwerking en het vertrouwen.
Ik winske de nije rie, coalitsie en kolleezje en protte wijshiet ta.

Jaap