Door Anneke Jongejan op 23 december 2012

1000 euro van Durk Pultrum fonds

De afdeling Achtkarspelen heeft van het bestuur van de Stichting Volksgebouw Boelenslaan, de beheerder van het Durk Putrumfonds, duizend euro toegezegd gekregen. Het geld is bedoeld voor de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september jl. Het bedrag is nu pas toegekend omdat het bestuur van de Stichting eerst in november bijeen kwam.

Het afdelingsbestuur is erg ingenomen met deze bijdrage. De kosten van de campagne zijn hierdoor niet ten laste gekomen van de reguliere begroting. Voor de campagne is een groot aantal vrijwilligers twee en een halve week in touw geweest. Met een resultaat dat er wezen mocht, de Partij van de Arbeid werd in Achtkarspelen, net als in de meeste andere gemeenten in Friesland, de grootste partij!

Anneke Jongejan

Anneke Jongejan

lid bezoekteam

Meer over Anneke Jongejan