Minimabeleid.

Een eerlijk en rechtvaardig minimabeleid voor wie dat nodig heeft, ruimhartig waar mogelijk, streng waar nodig.