10 maart 2013

Verder met de bouw

Woensdag 6 maart 2013 zaten een bedrijfsleider van een profielenfabriek, een eigenaar van een detacheringbedrijf en een installateur aan tafel met fractie en bestuur van de PvdA Achtkarspelen.
Enkele conclusies: vmbo’s en mbo’s leiden teveel op voor werk dat er niet is. Leerlingen krijgen een te specialistische opleiding met veel te weinig praktijkvakken: de praktijkvakken moeten vanaf leerjaar één in het lesprogramma zitten. Voor bedrijven is het lastig stagiaires op te nemen die te veel begeleiding nodig hebben. Werken met de handen wordt door de publieke opinie veelal gezien als ondermaats werk.
Een leerzaam en boeiend gesprek voor de PvdA!

Dit gesprek was een vervolg op de “Tafel 10 voor rood” welke werd gehouden op 10 september 2012.

TTvR 2013 6 maart

TTvR 2013 6 maart 1