Door Theun Nicolai op 31 oktober 2013

PvdA Achtkarspelen wil begrotingswijziging voor ondersteuning Voedselbank Achtkarspelen.

De fractie van de Partij van de Arbeid  gaat tijdens de raadsvergadering van donderdag 31 oktober een motie indienen om de Voedselbank in de gemeente Achtkarspelen een vaste jaarlijkse subsidie te verstrekken.

Reden voor de motie zijn een aantal overwegingen. Als gevolg van de crisis stijgt het aantal mensen in Achtkarspelen dat onder de armoedegrens zit. Daardoor zijn meer mensen aangewezen op de Voedselbank. In 2009 kregen 10 gebruikers een maandelijks voedselpakket. Nu, in oktober 2013,  zijn dat 85 gebruikers per maand. En dit aantal stijgt nog steeds. De meeste personen die ondersteuning krijgen van de Voedselbank zijn hoofd van een gezin en daardoor worden in totaal meer dan 250 personen ondersteund.

De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Toch zijn er vaste kosten van circa 750 euro per maand vooronder andere  huur van opslagruimte, vervoer, energie voor koeling van producten, inkoop . In de praktijk blijkt het verwerven van het voedsel voor de pakketten niet een groot probleem te zijn, maar wel de vaste maandelijkse kosten.

Daarom stelt de PvdA Achtkarspelen de gemeenteraad voor akkoord te gaan met een vaste structurele subsidie voor de Voedselbank Achtkarspelen. Die kan 4500 euro per jaar bedragen. Dat is voldoende voor een half jaar dekking van de vaste kosten. Voor het andere half jaar moet de Voedselbank zelf ondersteuning verwerven, door onder meer donaties, collectes en acties.

Motie meer subsidie voedselbank Surhuisterveen

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai