Door Theun Nicolai op 12 december 2013

PvdA Achtkarspelen in gesprek met medewerkers Caparis.

Onder het genot van soep en broodjes gingen bestuur en fractie het gesprek aan met medewerkers van Caparis. Er werd onder meer gesproken over de toekomst.

John Kerstens, woordvoerder PvdA in de Tweede Kamer, vertelde wat de gedachte achter de Participatiewet is. Theun Nicolai legde uit hoe de PvdA in Achtkarspelen invulling wil geven aan de nieuwe wet. Uitgangspunt is dat de medewerker centraal komt te staan. De Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) moet op een kleinschalige, persoonlijke en effectieve wijze uitvoering gaan geven aan die wet.

De medewerkers gaven aan ontzettend last te hebben van de onrust en de negatieve publiciteit en met name de rol die de PvdA Achtkarspelen daarin vervult.

Theun Nicolai betreurt dit ten zeerste: `We waarderen de medewerkers ontzettend. Iedereen die hard werkt binnen zijn of haar mogelijkheden, verdient respect en waardering. Daarom willen we het anders regelen.’
De kritiek is op het management gericht. We hebben geen invloed op ‘het construct’ maar wel voortdurend te kampen met financiële tegenvallers.

Het was een goed en zinvol gesprek. De PvdA beloofde de waardering en zorg voor de medewerkers vaker en duidelijker te benoemen.

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai