Door Gerda Postma op 13 april 2014

PvdA aan onderhandelingstafel met FNP en GBA.

De PvdA heeft zich in de eerste duidingsvergadering op 24 maart jongstleden beschikbaar gesteld om deel te nemen in een nieuwe coalitie. Na de informerende gesprekken die plaatsvonden door FNP/CU met iedere fractie afzonderlijk, deed de FNP afgelopen vrijdag 11 april de mededeling dat er geen belemmeringen (meer) waren om met een extern informateur de gesprekken aan te gaan om te komen tot de meest kansrijke coalitie. Alle opties stonden daarbij nog open. De CU was in de veronderstelling dat de huidige coalitie zou worden voortgezet en zegde daarop het vertrouwen in de FNP op. Het voorstel werd gedaan dat de CDA nu als tweede grootste partij een mogelijke coalitie samen met de CU en PvdA zou gaan onderzoeken. De FNP deed op basis hiervan het voorstel om de coalitie FNP, GBA en PvdA meteen te gaan onderzoeken.

De PvdA werd hierdoor voor de keuze gesteld welke coalitie zij als eerste wilden laten onderzoeken. Om recht te doen aan de verkiezingsuitslag heeft de PvdA gemeend de voorkeur aan de optie met FNP en GBA te moeten geven. De FNP is de grootste partij en ook GBA heeft verkiezingswinst geboekt. Vanaf maandag zullen de onderhandelingen van start gaan. De PvdA heeft er het volste vertrouwen in dat de drie partijen gezamenlijk tot een akkoord zullen komen.