7 oktober 2013

Friese PvdA Statenleden voeren bij SWA overleg over inzet NUON-gelden.

Vrijdag 4 oktober brachten de PvdA Statenleden Tjerk Voigt, Remco van Maurik, Douwe Hoogland en Henni van Asten en plaatselijke PvdA politici een werkbezoek aan de SWA in Buitenpost. Ze gingen in overleg met de directie van de Stichting Woningbouw Achtkarspelen over de voorwaarden waaronder de provinciale NUON subsidies ingezet kunnen worden in duurzame renovatieprojecten en nieuwbouw. Zoals bekend wil de provincie Fryslân een bedrag van 500 miljoen inzetten voor werkgelegenheid en in de economie van Fryslân. Een deel daarvan zal worden bestemd voor projecten in de bouw.

SWA directeur Riekele Heida vertelde dat bij een groot deel van het woningbezit van de SWA (2924 woningen) herstructureringsprojecten worden uitgevoerd of in de planning staan. Duurzaamheid is daarbij één van de uitgangspunten. De SWA wil graag investeren in deze projecten maar de rijksheffingen belemmeren een te grote financiële inzet. Heida bepleitte de inzet van provinciaal geld in projecten te koppelen aan specifieke behoeftes van de woningcorporaties.

Domien van der Werf liet illustratief zien hoe de duurzame projecten van de SWA leiden tot grote bezuinigingen op de energienota’s van de bewoners. Daarbij wordt de nadruk gelegd op isolatie. Op het moment is de SWA bezig met projecten in Harkema, Gerkesklooster-Stroobos, Kootstertille, Surhuisterveen, Boelenslaan en Twijzelerheide. In 2013 levert de SWA 28 nieuwe woningen  op. Het streven is ongeveer 40 per jaar maar door het ontbreken van bouwmogelijkheden in Achtkarspelen is het onmogelijk dat te realiseren. Intussen is er een wachtlijst van de 1516 gezinnen en alleenstaanden die staan ingeschreven voor een huurwoning zijn waarvan er tussen de 150 en 200 urgent zijn.

Tjerk Voigt schetste de verdeling van de 500 miljoen aan provinciale NUON-gelden en zei dat daarvan een belangrijk deel zal worden bestemd voor de werkgelegenheid in de bouw en dat daarbij  kansen liggen voor verduurzaming en nieuwbouw. De provincie stelt wel voorwaarden aan  de subsidies. Zo zal een substantieel deel bestemd moet worden voor blijvende werkgelegenheid. Remco van Maurik vertelde dat de PvdA de initiatiefnemer is geweest om het NUON -geld in te zetten, omdat het een middel kan zijn om de Friese economie weer op gang te brengen. De crisis heeft grote gaten geslagen in de Friese economie. De voorwaarden die aan de inzet van het NUON geld worden veerbonden zijn nog niet helemaal vastgelegd. Daarom latten de Statenleden zich informeren door onder andere de SWA.

Het forse aantal werkloze bouwvakkers en het groot aantal jongeren zonder werk in een grote zorg voor de PvdA Achtkarspelen, aldus afdelingsvoorzitter Jan Kloosterman. Het NUON-geld zou voor Achtkarspelen een perfect middel zijn om werklozen weer aan het werk helpen en jongeren een toekomst te geven. De Statenleden gaven aan graag contact houden met de SWA om bij de verdeling van het NUON geld in de nabije toekomst rekening te kunnen houden met de plannen die in Achtkarspelen liggen en daarmee de werkgelegenheid een impuls te kunnen geven.

SWAPVDANUONGELDEN2013 008 SWAPVDANUONGELDEN2013 002 SWAPVDANUONGELDEN2013 001 SWAPVDANUONGELDEN2013 009