Door Theun Nicolai op 29 maart 2019

Broederschap en scheidslijnen

Alle mensen zouden Broeders moeten zijn zeggen en zingen de Duitsers. Helemaal waar natuurlijk maar niet erg realistisch. Vraag het maar aan inwoners van Nieuw Zeeland of Utrecht.

Alle mensen moeten zich verenigen in vrijheid, gelijkheid en Broederschap leren de Fransen ons. De Franse republiek is gegrondvest op deze drie waarden. Broederschap ?

Vraag het maar aan de ‘gele hesjes’ te Parijs die, gesteund door notoire relschoppers, elk weekend betogen en immense materiële schade aanrichten.

Twee recente voorbeelden van dodelijke en zware amokpartijen die de zo gewenste Broederschap overhoop schiet. Zulke dramatische geweldsincidenten veroorzaken ontreddering. De afschuw dat zoiets gebeurt leidt tot menselijke vertwijfeling. Een vanzelfsprekend gevoel van veiligheid kan er door verdwijnen. En of het geweld nu komt van een crimineel of een terrorist of een gestoorde gek lijkt mij niet doorslaggevend. De bestrijding ervan wel.

Ook in onze huidige samenleving staat Broederschap onder druk. Scheidslijnen tekenen zich nog steeds scherp af. In hun rapport ‘De Sociale Staat van Nederland’ constateert het Sociaal Cultureel Planbureau dat er in ons land sprake is van groeiende scheidslijnen in de samenleving.

Hogeropgeleide en gezonde mensen profiteren meer van de (financiële) vooruitgang in Nederland dan laagopgeleiden en (chronisch) zieke mensen.

Mensen met een vaste baan verdienen meer en ervaren meer arbeidsvreugde en geluk dan mensen in een flexbaan.

Hoopvol is wel dat steeds meer mensen in de afgelopen 25 jaar zijn gaan vinden dat de inkomensverschillen kleiner moeten worden.

De PvdA wil de groeiende scheidslijnen in onze maatschappij bestrijden. Hoe ? De PvdA gaat voor een gemeente waarin iedereen echt kan meedoen, (vrijwilligers)werk heeft en zijn talenten kan tonen. Daarvoor hebben we in Achtkarspelen een prima organisatie opgericht nl. de Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen, MOA. We gaan voor duurzaamheid en een energietransitie die voor iedereen betaalbaar is en waarbij het bedrijfsleven zijn fatsoenlijk deel aan bijdraagt. We gaan voor een mienskip waarin niemand achterblijft en niemand wordt uitgezonderd.

In onze participatiemaatschappij hebben we zorg en aandacht voor elkaar, met het oog op het heden en naar de toekomst. Kortom, de PvdA wil bestaanszekerheid.

Armoede is niet een gebrek aan karakter maar een gebrek aan geld! Dus moeten we de armoede bestrijden en niet de armen.

Tot slot een felicitatie voor Forum voor Democratie met hun geweldige overwinning en een voor mij onbegrijpelijke overwinningspeech van Thierry Baudet : Op deze rots zullen wij onze zuil bouwen. De uil van Minerva is uitgevlogen. De boreale wereld is aanstaande. Oikefobie zal prevaleren en masochistische ketterij wordt uitgebannen. Zonder homeopathische verdunning. Prachtig toch ?

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai