Ledenvergadering Partij van de Arbeid Achtkarspelen kiest nieuwe voorzitter.

Door Hink Speulman op 28 maart 2019

 

Een politieke partij bestaat uit een groep geestverwanten, die door deelname aan verkiezingen invloed wil uitoefenen op het overheidsbeleid. Het gaat daarbij steeds om een bepaald gebied: de gemeente, het waterschap, de provincie, Nederland of Europa. De leden vormen samen het fundament van een politieke partij, in dit geval de Partij van de Arbeid.

Dat gegeven maakt iedere ledenbijeenkomst belangrijk, hoe klein ook. Op maandag 25 maart 2019 hield de afdeling Achtkarspelen van de PvdA in Augustinusga haar voorgeschreven voorjaarsvergadering. Naast leden waren ook andere belangstellende welkom.

Op de agenda stond onder andere de vervulling van een aantal vacatures in het afdelingsbestuur. Daarbij was het de wens om het bestuur te versterken en vooral te verjongen. De leden was daarom vooraf gevraagd na te gaan of zij zichzelf of anderen als geschikte kandidaat zagen. “Bouwen aan een sterke partij, die er lokaal, provinciaal en landelijk toe doet, doe je immers van onderop”, aldus het bestuur. Belangstellenden konden zich tot 24 maart melden bij de secretaris.

Ondanks het feit dat zij zichzelf niet als een van de beoogde jongere doelgroep ziet, stelde Aafke Postma uit Buitenpost zich kandidaat voor het voorzitterschap. Ze is ruim 30 jaar actief voor de PvdA en de afdeling. Al eerder vervulde zij het bestuurslidmaatschap, ze was lid van Provinciale Staten en de gemeenteraad. In opdracht van voormalig partijvoorzitter Spekman gaf ze leiding aan het maken van een programma over bestaanszekerheid in het kader van het Van Waarde Project. Voor de laatste verkiezingen voor het Wetterskip en Provinciale Staten was ze lid van de werkgroep die het verkiezingsprogramma schreef.

Vanuit haar ervaring en netwerk wil ze graag weer aan de slag in de afdeling. Zelf zegt ze daar over: “In de eerste plaats ben ik trots op de Partij van de Arbeid en vooral op de idealen die we nastreven. Ook wil ik graag de rol en positie van de leden in onze afdeling versterken. Ik wil hen meer betrekken bij meningsvorming. Veel van onze leden (jong en oud!) zijn nieuwsgierig naar de achtergrond van thema’s en standpunten en kunnen juist vanuit hun eigen ervaring bijdragen aan de aanscherping van ons gedachtengoed. Die betrokkenheid wil ik vanuit de rol van afdelingsvoorzitter graag faciliteren.”

Aafke Postma werd na handopsteking bij acclamatie door de afdelingsvergadering benoemd tot voorzitter. Afdelingssecretaris Hink Speulman complimenteerde haar met de woorden: “Welkom aan boord. Ik spreek ook namens de andere bestuursleden wanneer ik zeg dat we hopen dat we er met z’n allen wat moois van kunnen maken: weer een sterke, groeiende en diep in de samenleving gewortelde sociaaldemocratische partij, gedragen door bevlogen mensen die hun idealen delen. Een partij die er toe doet!”

Aftredend voorzitter Alie Ferwerda blijft lid van het bestuur. Doordat Joop Bekkema alsnog besloot om zich herkiesbaar te stellen en ‘nog een jaartje te blijven’ heeft de afdeling Achtkarspelen van de Partij van de Arbeid weer een goed bezet en sterk bestuur.
Aafke Postma gaat samen met het voltallige bestuur aan de slag met het ambitieuze jaarplan van de afdeling.

 

Foto: © Siese Veenstra

Hink Speulman

Hink Speulman

Curriculum Vitae: Hindrik Kornelis Speulman Geboren op 3 augustus 1954 Gehuwd, twee uitwonende kinderen Opa van een kleinzoon, die deze maand 1 jaar oud wordt Wie ben ik? Hoewel ik jarenlang in zowel de commerciële als de publieke branche werkzaam ben geweest, gaat mijn belangstelling op dit moment uit naar de sociale en culturele sector.

Meer over Hink Speulman