Fryslân moet Fryslân blijven

19 mei 2019

Op 23 mei aanstaande zijn er verkiezingen voor het Europese Parlement. Voor veel mensen is Europa onbekend. Om meer te weten te komen wat het Europees Parlement voor ons kan betekenen gaan we daar de komende week naar op zoek. We hebben mensen die iets met Europa hebben en die iets met onze regio hebben gevraagd waarom Europa juist voor ons zo belangrijk is.

In Wâldpyk in Europa?
Derde in onze serie is Fardau Procee (33 jaar). Tegenwoordig woont ze in Amsterdam maar is “hikke en tein” in Burgum. Voor haar werk reisde ze de hele wereld over en ontdekte dat internationale samenwerking van wezenlijk belang is. Net als de inwoners van Achtkarspelen voelt ze zich nog steeds “in wâldpykje”. Ze voelde zich dan ook helemaal thuis toen ze 11 mei met ons campagne voerde in Surhuisterveen! Op 23 mei is ze kandidaat voor het Europees Parlement. Zal het haar lukken om genoeg voorkeurstemmen te krijgen om als “wâldpyk” in het Europees Parlement aan de slag te kunnen gaan? Als ze de kans krijgt wil zij er vanuit het Europees Parlement voor zorgen dat Fryslân Fryslân kan blijven.

Fardau Procee kent Achtkarspelen als vroegere inwoonster van de buurgemeente. Ook omdat haar moeder als lerares Engels op het Lauwers College in Surhuisterveen werkte. En natuurlijk van station Buitenpost waar ze langs kwam toen ze als student van Burgum naar Groningen reisde. Fardau woont tegenwoordig in Amsterdam. Ze werkt als Senior Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Buitenlandse zaken. Daarnaast is ze docent én kandidaat voor de Partij van de Arbeid voor het Europees Parlement.

Recht op gelijke kansen
Na haar studie werkte ze in het buitenland. Geboren en getogen in Fryslân in een arbeidersgezin, kreeg ze de kans om als eerste van haar familie naar de universiteit te gaan. Daar studeerde ze internationale betrekkingen en godsdienstwetenschappen. “Na de grote stad bleef het lonken en woonde en werkte ik op verschillende plekken in de wereld voor de VN en de EU, waaronder Jeruzalem, New York en Brussel. Ik ben daarom ook vanuit mijn persoonlijke achtergrond enorm overtuigd van het verheffingsideaal en dat onderwijs een mens kan emanciperen. Het recht op gelijke kansen staat onder druk en daar wil ik me voor inzetten.”

Samenwerken is ingewikkeld maar noodzakelijk
Tijdens haar studie in het buitenland kwam ze er achter dat internationale samenwerking ingewikkeld, maar noodzakelijk is. “In onze moderne, verbonden wereld beperken de uitdagingen zich nu eenmaal niet meer tot onze landsgrenzen. Denk aan klimaat, belastingen voor multinationals, maar ook aan fatsoenlijk werk en arbeidsrechten. Juist nu moet je de grens over om samen te werken om mensen meer zekerheid te kunnen bieden. Ik geloof in een Europa waar iedereen zeker is van veiligheid, kansen en eerlijk werk. Nu, en in de toekomst!”

Europa is belangrijk voor Fryslân
Europa kan investeren in de regio. Fondsen investeren bij het ontsluiten van de regio. Fardau daarover: “Dat betekent bijvoorbeeld een goede verbinding naar de Randstad, maar ook goed wonen in Fryslân, om zo krimp tegen te gaan. En daarnaast natuurlijk investeren in de taal en cultuur. Dus behoud van eigenheid en lokale identiteit maar ook van leefbaarheid door een goede verbinding met de rest van het land. Ik werk zelf in het westen maar zou dolgraag in Fryslân willen wonen als de reistijd korter was geweest. Dat moet je niet alleen in Den Haag zoeken, ook Europa kan daar bij helpen.”

Waarom moeten op 23 mei op de PvdA stemmen?
“De PvdA wil Europa socialer maken. Niet alleen een Europa van de markt of van het grote geld, maar juist een Europa van de gewone burger. Ik wil dat Europa naar u toekomt. Europa naar Fryslân brengen. Laten zien wat de lokale en regionale uitdagingen zijn. Daarvoor heb je vertegenwoordigers nodig die uit de regio komen en deze problematiek goed kennen. Je kan heel goed Fries zijn in Europa, minderheidstalen worden vanuit Europa beschermd. Maar er moet meer gebeuren, namelijk ook de regio leefbaar houden, zorgen dat er goed onderwijs is, voldoende werk: want op die manier blijft Fryslân ook Fryslân. En daar wil ik me graag voor inzetten!”