Door Anneke Jongejan op 21 januari 2013

De avond van Grytsje, Keihan en Sander

Het was slecht weer op maandagavond. Toch waren 35 mensen aanwezig bij de politieke in Harkema. Ze werden niet teleurgesteld. Er was muziek van drie jongemannen. De presentatie van de avond was in handen van de Jonge Socialisten van Achtkaspelen en die deden dat goed. En Jacques Monasch en Lutz Jacobi waren beide na een moeizame tocht van Wergea en van Sneek aanwezig.

De jongeren stelden de eerste vragen. Hoe bevalt de samenwerking met de VVD, wilde Grytsje Hoekstra ( 27 jaar) weten. Zolang er maar goede dingen gebeuren op het gebied van de economie en de sociale structuur van het land is het mij goed, antwoordde Lutz Jacobi. Maar ze blijft het kabinet kritisch volgen op het gebied van de zorg (“Jammer dat we niet het verschil hebben kunnen maken door de marktwerking af te schaffen”) en de topinkomens ( “Dat kun je op straat toch niet uitleggen, het is gewoon te gek”). En ook de plannen met de WW vindt ze teleurstellend, hoewel er 250 miljoen extra uitgetrokken wordt voor 55+ers de groep die het meest gedupeerd lijkt te gaan worden.

En is het sociale leenstelsel wel echt zo sociaal, wilde Sander Postma (17 jaar) weten. “Dat is het wel” , zei Jacques Monasch,”je investeert in jezelf en je eigen toekomst. Jongeren moeten bewuster kiezen voor een studie. Nu zijn we per jaar 7 miljard kwijt aan studenten die stoppen met de studie. Dat kan in tijd van crisis niet meer”.

Jacques ziet het als een overwinning dat er eindelijk stappen gezet worden om de hypotheekrente aftrek te beperken zowel voor bestaande gevallen als nieuwe gevallen. Er is in Nederland voor 600 miljard aan hypotheekschuld, dat gaat ten koste van de belastingen. En de aftrek kwam vooral terecht bij de hoge inkomens. Grote winst is ook dat de nationale hypotheekgarantie blijft bestaan voor starters en lage inkomensgroepen.

Na de muziek “als voorbereiding op het pittige, interactieve gedeelte”, aldus Keihan Popal (21 jaar) en de pauze kwamen heel wat punten aan de orde. Veranderingen bij de ov-chipkaart, meer investeren in onderwijs, huurwoningen betaalbaar houden, koopkrachtverlies voor lage inkomens compenseren, meer banen voor jongeren in het noorden, ontslagen bij de thuiszorg.

“Deze avonden houden ons scherp” aldus Jacques en Lutz. “ We moeten allemaal beseffen dat we naar een andere samenleving moeten en dat moeten we als PvdA’ers meer uitdragen”. Michiel en Pieter Veenstra en Jens van der Velde speelden aan het eind van de avond nog een aantal sfeervolle liedjes. En Keihan, Grytsje en Sander gingen met bloemen naar huis als dank dat ze de uitdaging aangingen om de presentatie van de avond voor hun rekening te nemen.

PvdAHarkema 013 PvdAHarkema 090  PvdAHarkema 018  PvdAHarkema 084

Anneke Jongejan

Anneke Jongejan

lid bezoekteam

Meer over Anneke Jongejan