Door Aafke Postma op 27 mei 2016

Aafke Postma stopt als raadslid

Aafke Postma (PvdA) heeft aangegeven te stoppen als raadslid van Achtkarspelen. Het lukt haar niet langer om het raadslidmaatschap te combineren met haar nieuwe baan bij woningstichting Elkien en haar gezin. Zij is twee raadslid geweest in Achtkarspelen. Eerder was ze acht jaar lid van Provinciale Staten van Fryslân.

Op 16 juni 2016 zal ze voor de laatste keer deelnemen aan de raadsvergadering van Achtkarspelen.

Aafke Postma

Aafke Postma

webmaster / voormalig raadslid Financiën waaronder Belastingen en tarieven, lid controle comm. , Begroting, Jaarrekening, Afval en reiniging, Precario; Onderwijs waaronder Onderwijs accommodaties, GOA, Onderwijs regelingen, Roobol; Jeugd Kinderopvang incl. accommodaties; Ruimtelijke ordening waaronder Verkeer, Vervoer, Openbaar vervoer, Bouwgrond, Bodem, Geluid, Wegen straten en pleinen, Riool, Groenbeleid.

Meer over Aafke Postma