Door Aafke Postma op 27 mei 2016

Aafke Postma stopt als raadslid

Aafke Postma (PvdA) heeft aangegeven te stoppen als raadslid van Achtkarspelen. Het lukt haar niet langer om het raadslidmaatschap te combineren met haar nieuwe baan bij woningstichting Elkien en haar gezin. Zij is twee raadslid geweest in Achtkarspelen. Eerder was ze acht jaar lid van Provinciale Staten van Fryslân.

Op 16 juni 2016 zal ze voor de laatste keer deelnemen aan de raadsvergadering van Achtkarspelen.

Aafke Postma

Aafke Postma

Sinds maart 2019 voorzitter van het afdelingsbestuur van de PvdA in Achtkarspelen. Daarvoor ook al veel ervaring. “Al lang lyn wie ik as lid fan de Jonge Socialisten aktyf yn de ôfdieling. Ik wie ûnder oaren belutsen by it ôfdielingsbled. We mochten ek oanskowe by gearkomsten fan it bestjoer fan de federaasje.” Later werd ze

Meer over Aafke Postma