Theun Nicolai

Fractievoorzitter Werk en inkomen, sport en cultuur, algemene bestuurstaken en gemeenschappelijke regelingen.
Theun Nicolai

Over Theun Nicolai

0512-332036

Theun Nicolai

Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad.

Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling van kennis, macht en inkomen. Dus een politiek van eerlijk delen en dat dus de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Vanuit deze filosofie gruwel ik van een politiek die mensen tegenover elkaar stelt. Jong tegenover oud, sterk tegenover zwak en winnaars tegenover verliezers. Het gaat er niet om wie of wat je bent maar het gaat er om een ieder kansen te bieden om een passende bijdrage te leveren aan de maatschappij en aan je persoonlijke welzijn .

Als PvdA raadslid houd ik me vooral bezig met Sociale Zaken, Economische Zaken en Kunst en Cultuur. Vanuit deze portefeuilles maak ik me sterk voor een sociaal Achtkarspelen :

  • Waarbij de arme kant van 8K steun en kansen wordt geboden .
  • Waarbij de publieke dienstverlening in stand blijft.
  • Waarbij de menselijke maat leidend en democratische controle geborgd is.
  • Waarbij de ligging van 8K aan de A 7, het P.M. kanaal, en aan het Spoor kansen biedt op werkgelegenheid.
  • Waarbij de intensieve mestveehouderij wordt teruggedrongen.
  • Waarbij kunst en cultuur het volk verheffen.
  • Waarbij natuur en landschap wordt beschermd.
  • Waarbij verbondenheid heerst en geen ontheemding.

Als realistisch volksvertegenwoordiger weet ik dat het niet alleen gaat om het gelijk hebben maar vooral om het gelijk krijgen . Ook in de politiek geldt niet alleen de dingen goed doen maar vooral om de goede dingen te doen !

Als idealistisch volksvertegenwoordiger blijf ik met een ganzenveer onze sociale idealen in de rots beitelen. Voor eeuwig !

Hamsherne 12
9289 LD DROGEHAM
0512-332036

Werk en Inkomen / Soc. Zaken waaronder Participatiewet , Inkomensvoorz. , Minimabeleid, Caparis, MOA, Raderwerk, MMID, Re-integratie en inburgering.
Sport Kunst en Cultuur incl. accommodaties waaronder Kunstgrasvelden, Kruidhof, Spitkeet, Monumenten, de Kûpe, Gemeente dichter, Exposities, Muziekschool, Bibliotheek.
Burgemeesterstaken waaronder Veiligheid, P&O, KCC, Toezicht en handhaving, Regionale samenwerking (NOF,T-diel), FUMO, Brandweer, Bedrijfsvoering, Bestuur, Publiekszaken.