Jaap Braams

voormalig raadslid Economische zaken / Ontwikkeling, WMO, Wonen, Leefbaarheid Penningmeester van de fractie

Economische zaken / Ontwikkeling waaronder Recreatie en toerisme, Havens, Waterwegen, Industrie, ANNO/Dwaande, Wukje foar Fryslan, Landbouw en intensieve veehouderij, Duurzaamheid.
Zorg waaronder Ouderenwerk, Thuiszorg, Maatschappelijke zorg, Volksgezondheid, WMO en AWBZ transitie, Jeugdzorg/beleid, CJG, Consultatiebureaus, Alcohol en drugs.
Wonen waaronder Woonruimte, Speelterreinen, Gebouwen, Woningbouw, Volkshuisvesting, Verpaupering.
Leefbaarheid waaronder Dorpenbeleid, Leefomgeving, Milieu educatie, Soc. Kult. Werk, Welzijnsaccommodaties, MFC’s