Voorzitter afdelingsbestuur

Aafke Postma

Sinds maart 2019 voorzitter van het afdelingsbestuur van de PvdA in Achtkarspelen. Daarvoor ook al veel ervaring.
“Al lang lyn wie ik as lid fan de Jonge Socialisten aktyf yn de ôfdieling. Ik wie ûnder oaren belutsen by it ôfdielingsbled. We mochten ek oanskowe by gearkomsten fan it bestjoer fan de federaasje.”

Later werd ze onder andere lid van het afdelingsbestuur, Statenlid en raadslid. Ze was actief bij verschillende campagneactiviteiten en was jarenlang webmaster van de afdelingssite.
Als lid van een adviescommissie schreef ze een advies over een broodfonds voor ZZP-ers in de bouw voor partijvoorzitter Hans Spekman. Ze was voorzitter van de werkgroep Bestaanszekerheid die voor PvdA Fryslân een praktisch programma schreef in het kader van het Van Waarde-project. In 2018 was ze lid van de programmacommissie die het verkiezingsprogramma voor Wetterskip en Provinciale Staten 2019 schreef.