Standpunten

Zoeken

Financieel gezonde gemeente.

Een financieel gezonde gemeente die zorgt voor duurzaamheid, zodat ook onze kinderen hier kunnen leven.

Lees verder

Goed onderwijs.

Goed onderwijs, eerlijke kansen voor alle kinderen en vakgerichte scholing in de eigen gemeente.

Lees verder

Goed werk.

Goed en eerlijk werk in Achtkarspelen, werkgelegenheid is de motor achter ontwikkeling van onze gemeente.

Lees verder

Goed wonen.

Goede en betaalbare huizen voor ouderen, voor starters, voor iedereen die wil wonen in Achtkarspelen. Meer levensloopbestendige, gemakkelijk aan te passen woningen zodat mensen niet hoeven te verhuizen.

Lees verder

Goede voorzieningen.

Goede voorzieningen dicht bij huis zodat jong en oud mee kunnen doen in hun eigen omgeving.

Lees verder

Jeugd en gezin.

Een goed bereikbaar en laagdrempelig Centrum voor Jeugd en Gezin, voor snelle hulp bij grote en kleine vragen.

Lees verder

Klantgerichte gemeente.

De gemeente heeft een klantgerichte, persoonlijke en dienstverlenende houding en luistert naar burgers.

Lees verder

Leefbaarheid en helderheid.

Heldere regels voor landschapsbeheer: de leefomgeving van burgers wordt niet aangetast en boeren hebben duidelijkheid.

Lees verder

Minimabeleid.

Een eerlijk en rechtvaardig minimabeleid voor wie dat nodig heeft, ruimhartig waar mogelijk, streng waar nodig.

Lees verder

Verkiezingsprogramma 2018

Het verkiezingsprogramma 2018 is leidraad voor de fractie.

Lees verder

Vrijwilligers en accommodaties.

Vrijwilligers zorgen voor dynamiek, activiteiten en mienskipsin, de gemeente zorgt voor een goede basis aan accommodaties.

Lees verder