Door Hink Speulman op 22 november 2019

Zorgen over geld? Praten helpt!

Op donderdag 22 november ontspon zich in de gemeenteraad van Achtkarspelen een debat over schulddienstverlening en schuldsanering. Reden was het betoog door Sjon Stellinga namens de PvdA-fractie naar aanleiding van een door de fractie ingediend amendement.

Achtkarspelen kent al enkele jaren een succesvolle manier van werken als het om schulddienstverlening gaat. Het gaat daarbij niet alleen om het oplossen van de schulden die iemand heeft, maar juist óók worden de onderliggende oorzaken van de schuldenproblematiek meegenomen. Op die manier wordt at de kans dat er opnieuw schulden ontstaan sterk verkleind.

De werkwijze die Achtkarspelen volgt wordt nu gecompleteerd met de mogelijkheid tot het verstrekken van een eenmalig saneringskrediet door de Kredietbank. De gemeente blijft volgens de wethouder echter het aanspreekpunt en blijft onverminderd de regie voeren. In het debat, waaraan raadsbreed werd deelgenomen, werden alle aspecten rondom de schuldenproblematiek belicht. Een debat, waaruit de sociale betrokkenheid van de gemeenteraad blijkt.

Met een goed besluit voor de inwoners van Achtkarspelen als resultaat. Want iedereen kan in zijn of haar leven te maken krijgen met geldproblemen. Wanneer er sprake is van schulden, is het van belang dat wordt voorkomen dat er een uitzichtloze situatie ontstaat. Tegelijk moet er oog zijn voor de belangen van de schuldeisers.

Op dit moment heeft een op de tien huishoudens in Nederland problematische schulden. En een grote groep loopt het risico om in de schulden terecht te komen. Daarom is schuldpreventie belangrijk: het voorkomen dat mensen in problematische schulden raken. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Volgens de VNG leert de ervaring dat mensen doorgaans vijf jaar wachten voor ze bij hun gemeente aankloppen. Als zij zich uiteindelijk melden hebben ze gemiddeld veertigduizend euro schuld bij vijftien schuldeisers.

Schuldpreventie vraagt om het vroegtijdig herkennen van financiële problemen. Daarom wil het Kabinet door aanpassing van de Wgs (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) dat het voor gemeenten makkelijker wordt om inwoners met schulden sneller te helpen.

De Wgs biedt woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en waterbedrijven een wettelijke basis om gemeenten een seintje te geven wanneer mensen betalingsachterstanden hebben. Het wetsvoorstel helpt gemeenten ook om sneller een compleet overzicht van schulden en bezittingen maken. Gisteravond kwam in de gemeenteraad in dit kader het privacy-aspect aan de orde. Begrijpelijk, want hoever mag informatie worden gedeeld?

Onze samenleving gaat er steeds meer vanuit dat mensen op eigen kracht hun leven vormgeven. Het oplossen van problemen valt daar ook onder. Mensen praten (daarom) niet graag over problemen, zoals financiële zorgen. Terwijl het juist heel belangrijk is om er wel over te praten. Dan kan de juiste hulp geboden worden.

Onder de titel ‘Zorgen over geld? Praten helpt!’ heeft het Lectoraal Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht in samenwerking met de gemeente Utrecht een handreiking gemaakt voor professionals en iedereen anders die in de problematiek is geïnteresseerd. De handreiking kan worden gedownload vanaf de website van de Hogeschool: https://schuldenenincasso.nl/zorgen-over-geld-praten-helpt/

Hink Speulman
Schaduwfractielid PvdA

Hink Speulman

Hink Speulman

Curriculum Vitae: Hindrik Kornelis Speulman Geboren op 3 augustus 1954 Gehuwd, twee uitwonende kinderen Opa van een kleinzoon, die deze maand 1 jaar oud wordt Wie ben ik? Hoewel ik jarenlang in zowel de commerciële als de publieke branche werkzaam ben geweest, gaat mijn belangstelling op dit moment uit naar de sociale en culturele sector.

Meer over Hink Speulman