Door Lutz Jacobi op 6 april 2015

Zegt het voort: alle textiel in de textielcontainers!!

Elke vezel telt!

Gescheiden afval inzamelen is goed voor het mileu, het is duurzaam. Van plastic maken we weer plastic, van papier weer papier, en textiel kan vaak ‘een nieuw leven leiden’, als grondstof of voor mooie nieuwe stoffen.

In Fryslân zijn we daar goed mee bezig. Zo zijn er voor textiel dit jaar 40 extra textielcontainers geplaatst. Daarin mag alle overbodige textiel worden gegooid. Voorheen was het alleen bedoeld voor nog direct herbruikbare kleding, voor schone en niet-kapotte kleding. Nu dus voor alles. De kleding die niet meer direct bruikbaar is om te dragen wordt gebruikt als grondstof voor nieuw textiel.

In Sneek en Leeuwarden zijn kledingsorteercentra: daar wordt door zo’n 50 medewerkers alles wat uit de containers komt uitgezocht. De arbeidsplaatsen bieden de medewerkers een kans om hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen of om werkervaring op te doen.

De extra containers zijn een geweldig initiatief dat ervoor zorgt dat er steeds minder textiel bij het gewone huisvuil terecht komt. Alleen al in 2014 is in Fryslân 1770 ton textiel ingezameld en hergebruikt. Omdat nu ook kapotte en versleten kleding wordt verwerkt én door de extra containers kan dit in 2015 nog véél meer zijn. En dat is hard, hard nodig als je nagaat dat er jaarlijks in Nederland 140 miljoen kilo textiel in het gewone afval belandt en wordt verbrand.

Textiel inzamelen is duurzaam, goed voor het milieu en goed voor de arbeidsmarkt! In 2013 mocht ik het kledingsorteercentrum in Sneek openen. Vrijdag 3 april ging ik mee-sorteren in het textielsorteercentrum in Sneek om daarmee nóg meer aandacht te krijgen voor hergebruik van textiel!

Zegt het voort: alle textiel in de textielcontainers!!

Lutz Jacobi

Lutz Jacobi

Voormalig lid van de Tweede Kamer, afkomstig uit Wergea. Was woordvoerder natuur, platteland en water en bemoeide zich als volksvertegenwoordiger met alles wat zij belangrijk vond. Frysk, yn ieren en sinen. Schreef iedere week een column. Een aantal daarvan is hier gepubliceerd.

Meer over Lutz Jacobi