23 november 2013

Werkbezoek aan Lauwerscollege Buitenpost.

Op 22 november bracht de PvdA Achtkarspelen een werkbezoek aan het Lauwerscollege te Buitenpost. Het Lauwerscollege is een regionale scholengemeenschap met nevenvestigingen in Surhuisterveen, Kollum en Grijpskerk. Met in totaal zo’n 2000 leerlingen en ruim 200 personeelsleden is de school een flinke werkgever in de gemeente Achtkarspelen. Locatiedirecteur Douwe Holwerda en teamleider Liesbeth Brouwer gingen in op de regionale positie van de school. De krimp op korte termijn valt nog mee , maar na 2020 wordt de terugloop van leerlingen gaandeweg groter. Met het oog daarop vindt er overleg plaats tussen de scholen voortgezet onderwijs in het noorden over de vraag hoe dit probleem aangepakt moet worden.

In Surhuisterveen hebben Lauwerscollege en Singelland de handen in een geslagen: gezamenlijk bieden zij de bovenbouwrichtingen bij het vmbo aan. Afzonderlijk kunnen zij die niet in de lucht houden. Dit voorbeeld wordt door andere scholen met grote belangstelling bekeken. Ook in andere delen van de provincie zoeken openbare en christelijke scholen contact met elkaar op het probleem van de krimp aan te pakken. In Buitenpost ontstaat het probleem welke vakkenpakketten op het vwo nog aangeboden kunnen worden. Nu is de gymasiumstroom al een probleem met soms zeer kleine groepen die niet exploitabel zijn.

Het gesprek met de PvdA-delegatie, waarvan ook statenlid Omer Kaya deel uitmaakte, ging onder meer  over de drugs- en alcoholproblematiek. Het Lauwerscollege hanteert in de school een zero tolerance beleid. Maar de directieleden erkennen dat zij niet alles zien. Zij hechten daarom aan goed overleg met jongerenwerkers en schoolmaatschappelijk werk. ‘Ik ben wel wat verbaasd over de uitspraak van de wethouder, dat het schoolmaatschappelijk werk niet zo nodig is’, aldus locatiedirecteur Holwerda. Statenlid Omer Kaya was benieuwd welke rol internet speelt op de school en of de verbindingen snel genoeg zijn. De voorzieningen zijn goed, aldus de schoolleiders. Een belangrijke vraag is hoe internet in de klas wordt ingezet. Werken met nieuwe media vergt een andere didactiek. Bij het vak scheikunde is een experiment gaande waarbij alleen van digitale leermiddelen gebruik gemaakt wordt.

Teamleider Liesbeth Brouwer vertelde over de teamvorming bij docenten. Met het oog op de doorgaande leerlijn zet het havoteam in op versterking van de vaksecties. Een gezamenlijke afstemming in aanpak, didactiek en toetsing is van groot belang. Immers: de inspectie kijkt scherp mee.

 

2013 22 nov Lauwescollege 3

2013 22 november Lauwerscollege 2