Door Theun Nicolai op 20 december 2013

Welstandsnota

In de raadsvergadering van donderdag 12 december 2013 werd de Welstandsnota behandeld. De PvdA wil ook voor bouwwerken binnen de bebouwde kom een gewone en reële welstandtoets van Hûs en Hiem.

De coalitie van CDA en FNP hecht zeer aan ‘minder regels en deregulering’. Een en ander moet ook nadrukkelijk tot uiting komen op het beleidsterrein Welstand van bouwwerken. Feitelijk willen CDA en FNP vergunningsvrij en vooral welstandsvrij bouwen, zowel in het buitengebied als ook in de bebouwde kom. Voor het buitengebied adviseerde Hûs en Hiem (H en H moet afgeslankt blijven) de welstandstoets te handhaven. Immers, juist in het buitengebied is de impact van lelijk ogende bouwwerken groot en zijn deze lelijk ogende bouwwerken ook nog eens goed zichtbaar. Gelukkig volgde het College dit advies van Hûs en Hiem.

Het College volgde de adviezen van Hûs en Hiem voor binnen de bebouwde kom niet. Binnen de bebouwde kom mag welstandsvrij (dus zonder advies van H en H) gebouwd worden indien
1) de bouwsom niet meer dan € 100.000 bedraagt
2) wordt gebouwd op het achtererf en
3) een meter uit de gevel wordt gebouwd.

Conclusie : niet de verschijningsvorm (hoe ziet het eruit) van een bouwwerk maar de bouwsom (minder dan € 100.000) is bepalend. Om toch nog een beetje sturing te geven wil het College een zogenaamde excessenregeling invoeren. Een exces is in dit geval een gruwelijk lelijk bouwwerk. Dus in zijn verschijningsvorm een gedrocht van een bouwwerk. Zo’n bouwwerk is ook niet toegestaan.
Het College geeft toe dat een exces lastig is te handhaven en juridisch amper te toetsen. Met andere woorden: een excesregeling is slechts een pleister op de wonde!

Het moge duidelijk zijn, de PvdA wil ook voor bouwwerken binnen de bebouwde kom een gewone en reële welstandtoets van Hûs en Hiem.

externe link: behandeling van dit onderwerp in de raadsvergadering van 12 december 2013

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai