Door Jaap Braams op 20 mei 2014

We kunnen niet zonder vrijwilligers.

Inzet van vrijwilligers kan niet zonder professionele begeleiding

Zowel het dorpsleven en het verenigingsleven als ook de zorg voor ouderen hebben de vrijwilliger hard nodig.
Voortbestaan van verenigingen en het in stand houden van voldoende zorg hangt af van de inzet van vrijwilligers.
Waardering en respect voor de inzet van al die vrijwilligers is van groot belang.
Verenigingen en organisaties die werken met vrijwilligers zien dit zelf ook in en zorgen daarvoor.
Er is echter meer nodig; soms cursussen en trainingen, maar ook professionele ondersteuning bij het inzetten en begeleiden van vrijwilligers.
Dit bleek 16 mei bij een lunchbijeenkomst gemeente bestuur met vrijwilligers en WMO Raad. De organisatie was in handen van “KEaRN” .

Al een aantal jaren staat ‘ meer vrijwilligerswerk ‘ op de politieke agenda.
Verenigingen moeten meer onderhoud zelf uitvoeren. De zorg krijgt minder budget en zal meer op moeten vangen met vrijwilligers, mantelzorg voor familie of anderszins naasten zal langer thuis wonen mogelijk moeten maken. Gebruikers van de bijstand zullen een tegenprestatie moeten leveren.

Het kan niet zo zijn dat we van alles maar over de schutting kieperen vanuit de gedachte ‘ vrijwilligers doen dat wel’.
Denk ook aan de mantelzorger die er soms alleen voor staat; is daar ook vervanging voor?

De gemeente zal verenigingen en organisaties en individuele mantelzorgers moeten faciliteren met een stuk professionele ondersteuning in begeleiding en organisatie van het werken met vrijwilligers.

WMO raad en KEaRN lijken hiervoor de aangewezen instanties om met een goed advies en plan van uitvoering te komen richting College en Gemeente Raad.